Dokumenty szkoły

1. Statut szkoły Statut w trakcie aktualizacji. Wyciąg ze statutu dotyczący zasad oceniania uczniów. Informacja dla rodziców o sposobie przeliczania punktów na oceny. 2. Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów: Język polski Matematyka Historia Język angielski Język niemiecki Wiedza o społeczeństwie Biologia Geografia Fizyka Chemia Informatyka Zajęcia techniczne Edukacja dla bezpieczeństwa Muzyka Plastyka Wychowanie fizyczne Muzyka Młodych Taniec Religia   3. Program Wychowawczy Szkoły 4. Program Profilaktyki Szkoły 5. Procedury Postępowania Nauczycieli i Metody Współpracy Szkoły z Policją w Sytuacjach Zagrożenia Młodzieży Demoralizacją i Przestępczością w Gimnazjum Nr 2 w Mielcu 6.Tabela punktów z zachowania 7. Regulamin wycieczek i innych imprez krajoznawczo-turystycznych.