Dyrekcja

mgr Małgorzata Wacławska - dyrektor szkoły

mgr Halina Kubica - zastępca dyrektora szkoły