W dniu 12 czerwca 2018 w Rzeszowie odbyła się Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych, która była podsumowaniem tegorocznych konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Wśród nagrodzonych byli uczniowie naszej szkoły. Statuetki Prymu odebrali: Kacper Borys – zwycięzca Konkursu Matematycznego oraz Mikołaj Proczek – zwycięzca Konkursu Fizycznego. Tytuł „Wybitnego laureata” i pamiątkowy znaczek otrzymali: Mikołaj Proczek i Oskar Stępień, którzy posiadają dwa tytuły laureatów. Wyróżniona została również nasza szkoła – certyfikat  „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom” odebrała pani wicedyrektor Halina Kubica a opiekunowie naukowi uczniów: pani Ewa Dworkiewicz, pani Renata Górka i pani Agnieszka Wrońska otrzymały dyplomy Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec
Zobacz Galerie

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg


Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami