23 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Padwi Narodowej odbył się II etap konkursu plastycznego pt. „INSPIRACJE SĄ WŚRÓD NAS – V EDYCJA”. Na pierwszy etap wpłynęło ponad 200 prac artystycznych z powiatu mieleckiego. Jury wybrało 30 z nich a autorów zaprosiło do GOK-u w Padwi Narodowej do drugiego etapu. Uczestnicy II etapu wzięli udział w warsztatach plastycznych podczas których wykonali kompozycje plastyczną pt. „ Martwa natura”. Każdy z uczestników biorący udział wybrał sam technikę wykonania pracy. Zwyciężczynie tego etapu pojechały na dwudniowy plener malarski do Mymonia – Natalia Groele 2h Gim2, Monika Krawiec 2e Gim2, Miriam Siwińska 4a SP7, Julia Mrozik 7c SP7, Marika Buczek 7c SP7. Organizatorem konkursu jest Gmina Padew Narodowa i  Stowarzyszenie Rozwój Gminy Padew Narodowa w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Padwi Narodowej. Uczennicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec


Zobacz Galerie

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg


Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka ws. RODO

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka ws. RODO

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami