W dniu 11 czerwca 2018 odbyło się uroczyste spotkanie laureatów i finalistów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych, rodziców oraz opiekunów naukowych nagrodzonych uczniów z dyrekcją szkoły.

Nagrodzeni uczniowie: Jagoda Bardowska, Aleksandra Bolechała, Kacper Borys, Hubert Chlost, Kacper Cisło, Joanna Gaj, Paulina Jabłońska, Kinga Kapinos, Maciej Kaźmierski, Maja Kokot, Patrycja Krajewska, Tomasz Martyński, Julia Mazur, Paweł Michalcewicz, Michał Mrozik, Wiktor Moskal, Arkadiusz Paterak, Daniel Pazdro, Krzysztof Pieróg, Bartosz Polak, Mikołaj Proczek, Oskar Stępień, Monika Śręba, Artur Wiącek, Kamil Woźniak.

Opiekunami naukowymi uczniów byli: Marzena Czubecka, Ewa Dworkiewicz, Barbara Góral – Kozioł, Urszula Kapuścińska – Kopacz, Łukasz Koźlik, Elżbieta Gmyrek, Renata Górka, Halina Jakubowska, Małgorzata Kisiel, Anna Mądry, Urszula Pezda, Grażyna Skowron, Beata Wiącek, Anna Wilk, Monika Wojtuszewska, Barbara Wójcik, Agnieszka Wrońska, Krystyna Żuczek.

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec
Zobacz Galerie

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg


Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami