O gimnazjum

Aktualności

Gimnazjum nr 2 w Mielcu mieści się przy ul. Grunwaldzkiej 7. Rozpoczęło swoją działalność 1 września 1999 r. jako jedno z czterech mieleckich gimnazjów.  Tym co odróżnia nasze gimnazjum od innych, jest punktowy system oceniania uczniów.

Atuty naszego gimnazjum:

  • bezpieczeństwo – szkoła monitorowana
  • efektywna praca wychowawcza
  • wszechstronna pomoc psychologiczno-pedagogiczna
  • wysokie wyniki na egzaminach gimnazjalnych
  • sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych
  • nowoczesne metody i formy pracy, m.in. platforma e-learningowa Moodle
  • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych


Motto Gimnazjum nr 2 w Mielcu brzmi:

„Człowiek powinien sięgać dalej niż na wyciągnięcie ręki,
bo po cóż byłoby niebo.” R. Browning

 

 

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec


Zobacz Galerie

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg


Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka ws. RODO

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka ws. RODO

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami