Pracownicy

- Iwona Groele - starszy specjalista d/s kadrowych
- Halina Piasecka - sekretarz szkoły
- Diana Radzikowska- starszy referent d/s uczniowskich
- Dorota Skiba - kierownik gospodarczy
- Zdzisława Szewc - główny księgowy
- Adam Blicharz - pracownik obsługi
- Stanisław Bryg - pracownik obsługi
- Janina Dziekan - pracownik obsługi
- Maria Kuroń - pracownik obsługi
- Monika Lewandowska - pracownik obsługi
- Zdzisław Łaz - pracownik obsługi
- Bożena Ortyl - pracownik obsługi
- Halina Puć - pracownik obsługi
- Agnieszka Rodzinka-Ruszkiewicz- pracownik obsługi
- Czesława Sajek - pracownik obsługi
- Maria Zielińska - pracownik obsługi