Projekty

Uczniowie klas drugich gimnazjum realizują obowiązkowe projekty edukacyjne. Lista tematów projektów do realizacji w bieżącym roku szkolnym znajduje się w tym miejscu.