Dnia 7 czerwca odbył się w naszej szkole I Mielecki Konkurs Informatyczno – Sprawnościowy „Spontan Scottie 2018” dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Konkurs został zorganizowany w ramach IX Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki pod patronatem Prezydenta Miasta Mielca. Startowały w nim czteroosobowe drużyny z mieleckich szkół podstawowych: SP 2, SP 3, SP 6, SP 7, SP 8, SP 9, SP 11, SP 12 i SP 13. Podczas turnieju dzieci wykonywały zadania informatyczno- sprawnościowe na hali sportowej, grały w „Scottie Go!” oraz rozwiązywały problem spontaniczny. W przerwach między zadaniami bawiły się na magicznym dywanie i jadły pyszne pierogi, przygotowane w szkolnej stołówce. Miały też okazję obejrzeć prezentację i porozmawiać o bezpieczeństwie w Internecie. Podczas całej imprezy dzieci świetnie się bawiły, wykazały się dużą kreatywnością i umiały ze sobą zgodnie współpracować.
Konkurs zakończył się uroczystym wręczeniem medali i nagród wszystkim uczestnikom, którego dokonał Prezydenta Miasta Mielca Fryderyk Kapinos.
Zwycięzcami „Spontan Scottie 2018” zostały drużyny:
I miejsce SP 3
II miejsce SP 8
III miejsce SP 12
Gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów.

 

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec
Zobacz Galerie

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg


Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami