Ważne adresy

WYKAZ INSTYTUCJI I PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH POMOCY I WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SZKOŁĄ

Nazwa instytucji Telefon Adres
ARKA Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania (0-17) 773-08-09 Mielec, ul. Arczewskiego 5a
Biuro Porad Obywatelskich (0-17) 583-16-32 Mielec. ul. Skłodowskiej 2
Caritas przy parafii MBP (0-17) 586-34-61 Mielec, al. Niepodległości 5
Caritas przy parafii Św. Mateusza (0-17) 586-34-61 Mielec, ul. Kilińskiego 16
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych brak Mielec, ul. Żeromskiego 23
Komenda Powiatowa Policji (0-17) 584-53-99 Mielec, ul. Wyspiańskiego 8
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (0-17) 583-77-18 Mielec, ul. Łukasiewicza 1c
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (0-17) 788-70-40 Mielec, ul: Żeromskiego 22
Polski Czerwony Krzyż (0-17) 586-26-35 Mielec, ul. Żeromskiego 2
Polski Komitet Pomocy Społecznej (0-17) 583-16-76 Mielec, ul. Mickiewicza 13
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (0-17) 788-49-78 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (0-17) 780-04-74 Mielec, ul. Chopina 16
Prokuratura Rejonowa (0-17) 586-42-11 Mielec, ul. Skłodowskiej 2
Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przemocy (0-17) 583-40-00 Mielec, ul. Chopina 8
Sąd Rejonowy (0-17) 582-04-00 Mielec, ul. Kościuszki 15
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (0-17) 788-96-91 Mielec, ul. Botaniczna 1
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (0-17) 583-66-21 Mielec, ul. Chopina 8
Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta (0-17) 586-22-52 Mielec, ul. Sandomierska 19