W dniu 18 maja 2018 (piątek) odbędzie się ostatnia w tym roku szkolnym zbiórka surowców wtórnych.

ZBIERAMY:
– makulaturę spakowaną w paczki (do 10 kg) powiązane sznurkiem lub oklejone taśmą
– opakowania plastikowe i umyte butelki (policzone i zgniecione, zapakowane w reklamówki lub w worki plastikowe)
– puszki aluminiowe (policzone) zgniecione i zapakowane w worki plastikowe
– baterie (policzone) w workach plastikowych
Zebrane surowce wtórne można oddawać także bezpośrednio do współpracującej ze szkołą – firmy recyklingowej „ Sinoma ‘’ ul.Partyzantów 15, tel 17 788 79 09
Fakt przekazania surowców należy potwierdzić kwitem wydanym przez w/w firmę, na którym powinno znaleźć się: imię i nazwisko ucznia,  klasa, rodzaj i ilość oddanych surowców.

 

Równocześnie informujemy, że kwity otrzymane z firmy „Sinoma” należy dostarczyć do dnia 24 maja 2018 roku.

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec
Zobacz Galerie

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg


Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami