19 marca 2018 odbył się finał VIII Konkursu Powiatowego Języka Niemieckiego organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu. Naszą szkołę reprezentowało jedenaścioro uczniów. Pisali oni test leksykalno –gramatyczny, sprawdzana również była była umiejętność rozumienia ze słuchu. W rywalizacji wzięło udział 40 najlepszych uczniów z całego powiatu.

Do ścisłego finału dostali się: Joanna Gaj, Adrianna Helowicz, Julia Krejcz, Dominika Maksoń, Wiktor Ordyk, Mikołaj Rybak i Julia Ulaszek. Rywalizowali oni z 12 pozostałymi gimnazjalistami rozwiązując poszczególne zadania na kolejnych czterech kolejnych stacjach językowych. 

II miejsce zajęła Julia Krejcz.

III miejsce zajęła Julia Ulaszek.

Pozostali nasi uczniowie otrzymali dyplom finalisty konkursu powiatowego.

Uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych językowych sukcesów.

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec
Zobacz Galerie

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg


Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami