Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu

tel. 17 787 53 03 lub 667 654 280

OŚRODEK  PROFILAKTYKI I  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  UZALEŻNIEŃ
Adres: 39-300 Mielec, ul. Chopina 8
( (017) 583 40 00
(czynny w godzinach działalności Ośrodka)
Ośrodek prowadzi: działalność profilaktyczną skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych, przeciwdziała problemom związanym z nadużywaniem alkoholu i używaniem narkotyków, niesie również pomoc członkom rodzin dysfunkcjonalnych, głównie z problemem alkoholowym oraz tym rodzinom, w których występuje przemoc fizyczna i psychiczna.

W ośrodku funkcjonuje:

Telefon Zaufania (17) 583 40 00 (czynny w godzinach dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym

Terapia dzieci i młodzieży
–  grupa 1 dla dzieci 10-13 lat (szkoła podstawowa) w piątek  1430 – 1600
–  grupa 2 dla młodzieży 13-15 lat (gimnazjum) w środa  1430 – 1600
–  grupa 3 dla młodzieży 16-18 lat (szkoła średnia) w środa  1600 – 1730

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień
– 
problematyka alkoholowa – wtorek i piątek 1600–1800
–  problematyka wychowawcza i szkolna – poniedziałek 1600–1800
–  konsultant prawnik – czwartek 1800–2000
–  konsultant psycholog – środa 1600–2000
–  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – czwartek 1800–2000

PORADNIA SPECJALISTYCZNA  „ARKA”
Dom Katechetyczny przy Parafii MBNP
Adres: 39 – 300 Mielec, ul. Ks. Arczewskiego 2    ( (017) 773 08 09

Świadczona pomoc:
– Duszpasterz (życie religijne) – wtorek 1800–2000
– Logopeda (wady wymowy) – IV wtorek 1700–1800
– Doradca ds. uzależnień (uzależnienia i współuzależnienia) – środa 1700–1800
– Psycholog (sprawy osobiste i małżeńskie) – środa 1800–2000
– Lekarz (ogólne zaburzenia zdrowia) – I czwartek 1700–1900
– Doradca ds. wychowania (problemy dzieci i młodzieży) – II, III, IV czwartek
1700–1900
– Doradca ds. rodziny (problemy życia rodzinnego) – IV, V piątek 1700–1900
– Doradca ds. sekt (sekty) – I wtorek 1700–1800
– Prawnik świecki (prawo cywilne, karne, pracy i inne)każdy poniedziałek
i III piątek 1700–1900

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
Adres: 39 – 300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6  (  (017) 788 49 78
Godziny pracy: codziennie w godz. godz. 800–1600

Poradnia oferuje wszechstronną pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom głównie w ustalaniu przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych uczniów oraz w ich usuwaniu.

OŚRODEK  INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Adres: 39 – 300 Mielec, ul. Wyszyńskiego 16  ( (017) 78 00 50
Pomocy w kryzysach osobistych i rodzinnych udzielają: prawnik w poniedziałek, środa i czwartek 1700–1900 oraz psycholog we wtorek i piątek 1700–1900oraz poniedziałek i środę  1400–1600

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Adres: 39 – 300 Mielec, ul. Łukasiewicza 1c
( (017) 583 55 56;  583 77 18/19
Godziny pracy: poniedziałek  godz. 800–1600 ; wtorek – piątek  godz. 715–1515
Udziela pomocy społecznej rodzinom i osobom w szczególności z powodu: sieroctwa, bezdomności, ochrony macierzyństwa, bezrobocia, klęski żywiołowej lub ekologicznej, długotrwałej choroby, uzależnień i współuzależnień, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
Rejony Pracowników Socjalnych:
Rejon I – osiedle Stare Miasto, os. Wojsław, os. Rzochów Adres: 39 – 300 Mielec, ul. Łukasiewicza 1c  ( (017) 583 55 56;  583 77 18/19  

Rejon II – os. Niepodległości, os. Cyranka, os. K. WielkiegoAdres: 39 – 300 Mielec, ul. Łukasiewicza 1c ( (017) 583 55 56;  583 77 18/19
Rejon III – os. Kopernika, os. Kusocińskiego, os. Żeromskiego, os. WolnościAdres: 39 – 300 Mielec, ul. Biernackiego   ( (017) 583 15 90
Rejon IV – os. Dziubków, os. Szafera, os. SmoczkaAdres: 39 – 300 Mielec, ul. Botaniczna 6  ( (017) 788 95 35
Rejon V – os. Lotników, os. BorekAdres: 39 – 300 Mielec, ul. Kocjana 15   ( (017) 585 29 32

NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ
Adres: Mielec, ul: Żeromskiego 22 tel: (017) 788 70 40, kom: 503 125 509
Godziny pracy: poniedziałek-piatek 9.oo-19.oo
Pomoc: terapia uzaleznień od alkoholu i narkotyków, terapia współuzależnienia, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, promocja zdrowia, edukacja społeczna.

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec


Hymn szkoły

Jak Kopernik wstrzymał słońce,

Łukasiewicz mrok rozjaśnił,

By w wieczory,  noce ciemne

Wszystkim ludziom było jaśniej.

Jego lampa, choć naftowa, 

Śmiało już rzucała blask...

Czytaj dalej...

Laboratoria przyszłosci

Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami