INFORMACJA DLA RODZICÓW

NA TEMAT ZAJĘĆ WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

 

Przedmiot wychowanie do życia w rodzinie jest specyficznym przedmiotem. Realizowany jest od klasy IV szkoły podstawowej. Część tematów jest omawiana z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.

Wbrew ogólnemu przekonaniu na zajęciach WDŻ podejmowane są nie tylko tematy związane z seksualnością człowieka, a przede wszystkim tematy związane z wartością rodziny – jej zadaniami, rolą poszczególnych członków. Podejmowane są zagadnienia związane 
z przyjaźnią, koleżeństwem, samowychowaniem, pielęgnowaniem własnych zainteresowań, rozwojem i wzrostem. Mówimy o dzisiejszych zagrożeniach, płynących z różnych źródeł, uzależnieniach i ich konsekwencjach. Poznajemy zasady savoir – vivre a także mówimy 
o tolerancji i szacunku do każdego człowieka, szczególnie rówieśnika w szkole itd. Tematy zajęć dostosowane są na danym poziomie do możliwości percepcyjnych uczniów.

Wdrożenie do szkół przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie jest wynikiem realizacji Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego 
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (art.4. ust.1). Przedmiot ma charakter prorodzinny, prozdrowotny, prospołeczny i wspiera wychowawczą rolę rodziny. Trzeba także zauważyć znaczenie zajęć WDŻ dla szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego – przedmiot jest kompatybilny z tymi programami, wspiera je i uzupełnia.

 

Tematyka zajęć wychowania do życia w rodzinie w roku szkolnym 2018/2019

 

Klasa IV

1. Poznajmy się. Wspólnota domu, serca i myśli – funkcje rodziny.

2. Witaj w domu- funkcja prokreacyjna i opiekuńcza.

3. Po co zasady i normy? – funkcja wychowawcza i socjalizacyjna.

4. Miłość, która scala – funkcje psychiczno-uczuciowa i kontrolna.

5. Jesteśmy razem- funkcje: rekreacyjno-towarzyska, kulturowa i ekonomiczna.

6. Jestem dziewczynką, jestem chłopcem – płciowość człowieka.

7. Budowa i fizjologia okładu rozrodczego kobiety.

8. Budowa i fizjologia okładu rozrodczego mężczyzny.

9. U progu dojrzewania.

10. Rodzi się dziecko.

11. Moja granica – intymność.

12.Obrona własnej intymności.

13. Jak być dobrym kolegą?

14. Savoir – vivre w życiu codziennym.

15. Internet – świat prawdziwy czy nieprawdziwy?

 

Klasa V

1. Wartość rodziny.

2. Rodzina – moje okno na świat.

3. Emocje i uczucia.

4. O komunikacji międzyludzkiej.

5. Konflikty – jak je rozwiązywać?

6. Święta coraz bliżej.

7. Zaplanuj odpoczynek.

8. Gry komputerowe – tak czy nie?

9. Poszukiwany: przyjaciel.

10. Moje ciało – akceptacja i szacunek.

11. Dojrzewam – zmiany, zmiany, zmiany.

12. Mydło, szampon, grzebień – higiena w okresie dojrzewania.

13. Zdrowy styl życia.

14. Zrozumieć siebie i innych.

15. By żyło się lepiej…

 

Klasa VII

1. Rozwój człowieka.

2. Co to znaczy być dojrzałym?

3. Dojrzewanie – zmiany fizyczne.

4. Dojrzewanie – zmiany psychiczne.

5. W krzywym zwierciadle – anoreksja i bulimia.

6. Gdy rodzą się pierwsze uczucia.

7. Przekazywanie życia.

8. Mężczyzna i kobieta. Co warto wiedzieć o ich płodności?

9. Czas oczekiwania.

10. Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo.

11. Niepełnosprawny, – czyli jaki?

12. Kulturalny czy asertywny?

13. Utrata wolności – w pętli uzależnień.

14. Zaplątani w sieć – uzależnienia behawioralne.

15. Ludzie drogowskazy.

 

Klasa VIII

1. Budowanie relacji międzyosobowych.

2. Zakochanie i co dalej.

3. Miłość i jej rodzaje.

4. Kobiecość i męskość.

5. Seksualność człowieka.

6. Przedwczesna inicjacja seksualna.

7. Choroby przenoszone drogą płciową.

8. AIDS.

9. Antykoncepcja i środki wczesnoporonne.

10. Metody rozpoznawania płodności.

11. Niepłodność.

12. Czy warto czekać?

13. Dojrzałość do małżeństwa.

14. Wobec choroby, cierpienia i śmierci.

15. Wartości, dla których warto żyć.

 

Klasa 3 gimnazjum

1. WDZWR w kl.3. Kochać samego siebie?

2. Czy miłość jest (tylko) uczuciem?

3. Budowanie więzi – narzeczeństwo, małżeństwo, rodzicielstwo.

4. Co robić, gdy rodzicielstwo nas zaskoczy?

5. Jakie znam metody planowania rodziny?

6. NPR: metody nowoczesne czy staroświeckie?

7. Być matka, być ojcem, czyli o odpowiedzialnym rodzicielstwie.

8. Rodzicielstwo- a co gdy jest utrudnione?

9. Człowiek od poczęcia.

10. Aborcja.

11. Pornografia i jej wpływ na młodego człowieka.

12. Prostytucja nieletnich

13. Sexting – zaplątani w sieć.

14. Chcę zapytać o…

15. Co się liczy w życiu?

Tematyka zajęć jest zgodna z obowiązującą podstawą programową dla przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.

 

Polska szkoła respektuje niezbywalne prawo rodziców, jako pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich dzieci. Jeżeli rodzice nie mieliby zaufania do szkoły, do nauczyciela WDŻ i do programu realizowanego na tych lekcjach, to mają prawo nieposyłania dziecka na zajęcia. Należy wówczas złożyć u dyrektora szkoły pisemną rezygnację. Mamy jednak nadzieję, że zauważycie Państwo wagę naszych zajęć, ich rolę wychowawczą i wspierającą Was − rodziców.

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec
Zobacz Galerie

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg


Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami