Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu

tel. 17 787 53 03 lub 667 654 280

 

Świetlica czynna od godziny 6.00 do godziny 16.30.

NASZE ZAJĘCIA

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Ramowy plan dnia na świetlicy

 

ZAJĘCIA Z ZAKRESU LITERATURY,                                                                                                                                                                          
ŻYWEGO SŁOWA:

–  czytelnictwo,
–  opowiadanie baśni, bajek, legend,
–  słuchanie audiobooków, oglądanie filmów.

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE:

– umuzykalniające, małe formy teatralne z pokazami,
– zajęcia plastyczne z użyciem technik: malowanie farbami, kredkami świecowymi, ołówkowymi, pastelami, mazakami, świecą, rysowanie ołówkiem, węglem, kredą,
– zajęcia techniczne : wydzieranie i wycinanie, origami, modelowanie z plasteliny, masy solnej, w śniegu, kompozycje z różnych materiałów np.przyrodniczych.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE:

– stolikowe dydaktyczne- które pobudzają wyobraźnię, a przez to rozwijają szereg pojęć: przestrzeń, kształt, czas, wielkość, liczba, kolor,
– zabawy konstrukcyjne,
– zabawy tematyczne,
– pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych.

ZAJĘCIA RUCHOWE:

– towarzyskie, ze śpiewem i muzyką,
– zręcznościowe,
– elementy wychowania fizycznego i sportu w następujących formach: zabawy i gry ruchowe (na matach edukacyjnych, z chustą animacyjną),
– gry i zabawy zręcznościowe,
– ćwiczenia gimnastyczne z elementami zajęć muzyczno-ruchowych: zabawy ze śpiewem i muzyką, ćwiczenia rytmiczne, tańce.

Utworzony za pomocą aplikacji Padlet

 

Utworzony za pomocą aplikacji Padlet

Made with Padlet

 

Utworzony za pomocą aplikacji Padlet

Utworzony za pomocą aplikacji Padlet

 

Wrzesień 2020r.

Gry i zabawy na placu zabaw…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 listopada 2019r.

PAMIĘTAMY…….

„ Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą….

Dzieci z grupy świetlicowej P. Danusi i p. Małgosi wykonały „ Drzewo pamięci”.  Serduszka dla bliskich którzy odeszli…..

 

 

ZAJĘCIA TEATRALNE I TANECZNE DLA UCZNIÓW Z KLAS 1A i 1B W SAMORZĄDOWYM CENTRUM KULTURY

 


 

 

MIKOŁAJKI … MIKOŁAJKI …
Zajęcia plastyczne na świetlicy. Praca plastyczna Św. Mikołaj w wykonaniu dzieci świetlicowych.

 

17 GRUDNIA 2019r. – PRZEDSTAWIENIE ŚWIĄTECZNE KLAS PIERWSZYCH i WARSZTATY DLA RODZICÓW

Utworzony za pomocą aplikacji Padlet

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec


Hymn szkoły

Jak Kopernik wstrzymał słońce,

Łukasiewicz mrok rozjaśnił,

By w wieczory,  noce ciemne

Wszystkim ludziom było jaśniej.

Jego lampa, choć naftowa, 

Śmiało już rzucała blask...

Czytaj dalej...

Laboratoria przyszłosci

Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami