Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

tel. 17 787 53 03
dodatkowy tel. w czasie zawieszenia zajęć: 667 654 280

 

Świetlica czynna od godziny 6.00 do godziny 16.30.

NASZE ZAJĘCIA

 

Ramowy plan dnia na świetlicy

 

ZAJĘCIA Z ZAKRESU LITERATURY,                                                                                                                                                                          
ŻYWEGO SŁOWA:

–  czytelnictwo,
–  opowiadanie baśni, bajek, legend,
–  słuchanie audiobooków, oglądanie filmów.

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE:

– umuzykalniające, małe formy teatralne z pokazami,
– zajęcia plastyczne z użyciem technik: malowanie farbami, kredkami świecowymi, ołówkowymi, pastelami, mazakami, świecą, rysowanie ołówkiem, węglem, kredą,
– zajęcia techniczne : wydzieranie i wycinanie, origami, modelowanie z plasteliny, masy solnej, w śniegu, kompozycje z różnych materiałów np.przyrodniczych.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE:

– stolikowe dydaktyczne- które pobudzają wyobraźnię, a przez to rozwijają szereg pojęć: przestrzeń, kształt, czas, wielkość, liczba, kolor,
– zabawy konstrukcyjne,
– zabawy tematyczne,
– pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych.

ZAJĘCIA RUCHOWE:

– towarzyskie, ze śpiewem i muzyką,
– zręcznościowe,
– elementy wychowania fizycznego i sportu w następujących formach: zabawy i gry ruchowe (na matach edukacyjnych, z chustą animacyjną),
– gry i zabawy zręcznościowe,
– ćwiczenia gimnastyczne z elementami zajęć muzyczno-ruchowych: zabawy ze śpiewem i muzyką, ćwiczenia rytmiczne, tańce.

 

 

Utworzony za pomocą aplikacji Padlet

Made with Padlet

 

Utworzony za pomocą aplikacji Padlet

Utworzony za pomocą aplikacji Padlet

 

Wrzesień 2020r.

Gry i zabawy na placu zabaw…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 listopada 2019r.

PAMIĘTAMY…….

„ Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą….

Dzieci z grupy świetlicowej P. Danusi i p. Małgosi wykonały „ Drzewo pamięci”.  Serduszka dla bliskich którzy odeszli…..

 

 

ZAJĘCIA TEATRALNE I TANECZNE DLA UCZNIÓW Z KLAS 1A i 1B W SAMORZĄDOWYM CENTRUM KULTURY

 


 

 

MIKOŁAJKI … MIKOŁAJKI …
Zajęcia plastyczne na świetlicy. Praca plastyczna Św. Mikołaj w wykonaniu dzieci świetlicowych.

 

17 GRUDNIA 2019r. – PRZEDSTAWIENIE ŚWIĄTECZNE KLAS PIERWSZYCH i WARSZTATY DLA RODZICÓW

Utworzony za pomocą aplikacji Padlet

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec
Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami