Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu

tel. 17 787 53 03 lub 667 654 280

GODZINY PRACY
ROK SZKOLNY 2023/24

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

Szendoł Magdalena

SALA 10

1230– 1445 1230– 1410 1230–1500 1230 – 1450 1230 – 1445

 

Zajęcia logopedyczne w szkole rozpoczynają się od przeprowadzenia badań przesiewowych wśród uczniów klas pierwszych. W trakcie diagnozy sprawdzana jest artykulacja poszczególnych głosek, ale również budowa narządów artykulacyjnych oraz ich motoryka. Co więcej, sprawdzana jest również umiejętność różnicowania przez dzieci poszczególnych głosek. Po przeprowadzonej diagnozie podejmowana jest decyzja, które dzieci zostają zakwalifikowane do zajęć logopedycznych. Uczniowie zostają podzieleni na małe grupy.

W trakcie zajęć podstawowym zadaniem jest usprawnienie motoryki narządów artykulacyjnych. W dalszej kolejności wywoływane są poszczególne głoski. Kolejnym zadaniem jest ich utrwalenie w izolacji, sylabach, wyrazach, wyrażeniach i zdaniach. Głównym celem zajęć jest utrwalenie wywołanych głosek w mowie spontanicznej. Aby to osiągnąć niezbędna jest współpraca między logopedą i rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia. W tym celu, każdy z uczniów prowadzi zeszyt logopedyczny, do którego wklejane są ćwiczenia, które należy utrwalać również w domu. Bez zaangażowania rodziców, poprzez kontynuację pracy w domu, niemożliwe będzie osiągnięcie założonego celu terapii. Pod koniec roku szkolnego potrzebna jest ewaluacja podjętych działań i decyzja, które dzieci powinny kontynuować terapię w nowym roku szkolnym, a które mogą już przestać korzystać z zajęć.

Wady wymowy często skorelowane są z wadami anatomicznymi, takimi jak wady zgryzu, skrócone wędzidełko języka lub wargi czy też niedosłuch lub przerośnięte migdałki podniebienne. Dlatego do zadań logopedy należy również rozmowa z rodzicami na ten temat i zasugerowanie im wizyty u konkretnego specjalisty (stomatologa, ortodonty czy laryngologa).

Do zadań szkolnego logopedy należy również współpraca z wychowawcami dzieci, którzy spędzają z nimi najwięcej czasu, dzięki czemu mogą zauważyć ich problemy z artykulacją, czy słuchem fonematycznym.

Do najczęstszych wad wymowy spotykanych wśród dzieci można zaliczyć:

  • nieprawidłowa realizacja głosek szeregu szumiącego [sz, ż/rz, cz, dż], które są zamieniane na głoski syczące [s, z, c, dz];
  • międzyzębowa lub boczna wymowa głosek szeregu syczącego [s, z, c, dz], szumiącego [sz, ż/rz, cz, dż] i ciszącego [ś, ź, ć ,dź];
  • nieprawidłowa wymowa głoski [r], w tym zamiana jej na głoskę [l] lub [j] lub wymowa jednouderzeniowa czy tylnojęzykowa.

Logopeda

Magdalena Szendoł

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec


Hymn szkoły

Jak Kopernik wstrzymał słońce,

Łukasiewicz mrok rozjaśnił,

By w wieczory,  noce ciemne

Wszystkim ludziom było jaśniej.

Jego lampa, choć naftowa, 

Śmiało już rzucała blask...

Czytaj dalej...

Laboratoria przyszłosci

Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami