Regulaminy wraz z wymaganiami do konkursów przedmiotowych organizowanych przez KO Rzeszów w roku szkolnym 2018/2019 można znaleźć na stronie http://www.ko.rzeszow.pl/category/dla-dyrektora-i-nauczyciela/konkursy-przedmiotowe/

Konkursy dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej

Konkurs z:

Etap szkolny

Etap rejonowy

Etap wojewódzki

Języka polskiego

5 października 2018

16 listopada 2018

18 stycznia 2019

Matematyki

12 października 2018

23 listopada 2018

25 stycznia 2019

Biologii

2 października 2018

9 listopada 2018

9 marca 2019

Historii

3 października 2018

10 listopada 2018

12 stycznia 2019

Chemii

4 października 2018

15 listopada 2018

16 marca 2019

Fizyki

8 października 2018

17 listopada 2018

19 stycznia 2019

Geografii

1 października 2018

8 listopada 2018

2 marca 2019

Języka angielskiego

10 października 2018

1 grudnia 2018

2 lutego 2019

Języka niemieckiego

11 października 2018

24 listopada 2018

26 stycznia 2019

 

Konkursy dla uczniów gimnazjów

Konkurs

Etap szkolny

Etap rejonowy

Etap wojewódzki

Polonistyczny

5 października 2018

16 listopada 2018

18 stycznia 2019

Historyczny

16 października 2018

29 listopada 2018

31 stycznia 2019

Geograficzny

9 października 2018

22 listopada 2018

24 stycznia 2019

Biologiczny

10 października 2018

1 grudnia 2018

2 lutego 2019

Chemiczny

12 października 2018

30 listopada 2018

1 lutego 2019

Fizyczny

15 października 2018

23 listopada 2018

25 stycznia 2019

Matematyczny

11 października 2018

24  listopada 2018

26 stycznia 2019

Języka angielskiego

8 października 2018

17 listopada 2018

19 stycznia 2019

Języka niemieckiego

3 października 2018

10 listopada 2018

12 stycznia 2019

 

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec
Zobacz Galerie

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg


Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami