Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

tel. 17 787 53 03
dodatkowy tel. w czasie zawieszenia zajęć: 667 654 280

WYKAZ INSTYTUCJI I PLACÓWEK
UDZIELAJĄCYCH POMOCY I WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SZKOŁĄ

Nazwa instytucji Telefon Adres
ARKA Poradnia Specjalistyczna
i Telefon Zaufania
(0-17) 773-08-09 Mielec,
ul. Arczewskiego 5a
Biuro Porad Obywatelskich (0-17) 583-16-32 Mielec.
ul. Skłodowskiej 2
Caritas przy parafii MBP (0-17) 586-34-61 Mielec,
al. Niepodległości 5
Caritas przy parafii Św. Mateusza (0-17) 586-34-61 Mielec,
ul. Kilińskiego 16
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych brak Mielec,
ul. Żeromskiego 23
Komenda Powiatowa Policji (0-17) 584-53-99 Mielec,
ul. Wyspiańskiego 8
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (0-17) 583-77-18 Mielec,
ul. Łukasiewicza 1c
Ośrodek Profilaktyki
i Terapii Uzależnień
(0-17) 788-70-40 Mielec,
ul: Żeromskiego 22
Polski Czerwony Krzyż (0-17) 586-26-35 Mielec,
ul. Żeromskiego 2
Polski Komitet Pomocy Społecznej (0-17) 583-16-76 Mielec,
ul. Mickiewicza 13
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (0-17) 788-49-78 Mielec,
ul. Wyspiańskiego 6
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (0-17) 780-04-74 Mielec,
ul. Chopina 16
Prokuratura Rejonowa (0-17) 586-42-11 Mielec,
ul. Skłodowskiej 2
Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi
i Przemocy
(0-17) 583-40-00 Mielec,
ul. Chopina 8
Sąd Rejonowy (0-17) 582-04-00 Mielec,
ul. Kościuszki 15
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (0-17) 788-96-91 Mielec,
ul. Botaniczna 1
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (0-17) 583-66-21 Mielec,
ul. Chopina 8
Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta (0-17) 586-22-52 Mielec,
ul. Sandomierska 19

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec
Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami