sp7_banner


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

Nasz nowy nr telefonu: 17 787 53 03

SZANOWNI RODZICE DZIECI 7-LETNICH 

      W związku ze zbliżającymi się zapisami do szkół podstawowych prosimy o zapoznanie się z WAŻNYMI INFORMACJAMI, które ułatwią Państwu przejście przez proces rekrutacji elektronicznej.

1. Zapisu do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 będzie można dokonać WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
w dniach od 2 do 9 marca 2020r.

2. Do skutecznego zapisu wymagane będzie:
a) posiadanie profilu zaufanego, który można założyć poprzez:
– konto bankowe w wybranych bankach (bez dodatkowego potwierdzania),
– pod linkiem: epuap.gov.pl  (konieczne potwierdzenie danych w jednym z urzędów: Urzędzie Miejskim, Urzędzie Skarbowym lub ZUS).

b) zalogowanie się profilem zaufanym na stronie https://eurzad.um.mielec.pl

3. Przed rozpoczęciem zapisu warto zapoznać się z przygotowanymi dla rodziców poradami: 7 KROKÓW DO SIÓDEMKI, czyli jak

w siedmiu krokach zapisać dziecko do naszej szkoły oraz ZASADAMI PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2020-2021.

4. Wszelkich informacji i pomocy udzielać będziemy pod nr tel. 17 787 5303 oraz podczas DNIA OTWARTEGO, który odbędzie się
w naszej szkole w czwartek 27 lutego w godzinach od 17.00 do 18.30.                          

 

 

 

 

 

Czyt. Dalej   1


Akcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu realizowana jest we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Mielcu w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.  Celem akcji ,,OTWARTE DRZWI” jest zwiększenie dostępności oferty specjalistycznej pomocy  osobom/rodzinom uwikłanym w problem przemocy domowej.

 Akcja skierowana jest do:

– osób doświadczających przemocy w rodzinie,

– osób stosujących przemoc w rodzinie,

– świadków przemocy w rodzinie,

– osób posiadających wiedzę o przypadkach występowania przemocy w rodzinie  oraz wszyscy zainteresowani mieszkańcy miasta Mielca.

W ramach akcji od poniedziałku do piątku, w dniach: 24.- 28.02.2020 r.,  osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z konsultacji oraz specjalistycznego poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Zostaną uruchomione dodatkowe godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w celu zwiększenia możliwości skorzystania z pomocy osobom, które z różnych przyczyn nie mogą skorzystać w standardowych godzinach pracy instytucji.

Wszystkim zgłaszającym się udzielane będą kompleksowe informacje w zakresie m.in.: praw przysługujących osobom doświadczającym przemocy domowej, możliwości uzyskania różnych form specjalistycznej pomocy, zgodnie z obowiązującym prawem i kompetencjami instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz sposobów i możliwości działań, jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu zatrzymania przemocy w rodzinie.

Dyżury będą odbywały się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, przy ul. Łukasiewicza 1c, pokój: 35, 36, 37.

Czyt. Dalej   1


Jak co roku uczniowie klas młodszych uczestniczyli w zabawie karnawałowej, która została zorganizowana w dniu 28 stycznia w „Studio 8”. Wodzirejem zabawy był niezawodny pan Wiesław Wałek i od początku zachęcał do zabawy, konkursów, korowodów. Dzieci wystąpiły w pomysłowych, pięknych strojach, a niektóre były nie do poznania. Wszyscy uczniowie bawili się znakomicie przy dźwiękach różnorodnej muzyki, którą dobrze znali i często głośno śpiewali największe hity. Dzieci mogły uczestniczyć w różnych konkursach, za które otrzymywały nagrody. Atrakcją zabawy były efekty specjalne – sztuczny śnieg, który sprawił wszystkim stęsknionym za nim ogromną radość. Zabawom towarzyszył śmiech, spontaniczna aktywność dzieci. Po tańcach przyszedł czas na chwilę wytchnienia – słodki poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców. Kiedy czas zabawy dobiegł końca, dzieci z żalem opuszczały salę.

Dziękujemy panu Wiesławowi Wałkowi i Radzie Rodziców za świetną zabawę oraz przedstawicielom Samorządu Szkolnego za pomoc w przeprowadzeniu balu.

 

Czyt. Dalej   1


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec
Zobacz Galerie

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg


Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka ws. RODO

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami