Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

tel. 17 787 53 03
dodatkowy tel. w czasie zawieszenia zajęć: 667 654 280

Czyt. Dalej   1


Po otrzymaniu dostępu i pierwszym zalogowaniu do dziennika elektronicznego Wywiadówka24 należy włączyć możliwość otrzymywania powiadomień w zakładce Ustawienia zgodnie z poniższą instrukcją oraz sprawdzić czy jest podany prawidłowy adres email.
Uwaga! Pierwsze logowanie do dziennika (wraz ze zmianą hasła tymczasowego) należy dokonać na komputerze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja dla rodziców logujących się na Wywiadówka 24

Zachęcamy do bezpośredniego logowania przez link podany na stronie szkoły w zakładce Wywiadówka24.

Czyt. Dalej   1


800 800 605 – całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów „Pomagamy”

Celem infolinii jest profilaktyka problemów dzieci i młodzieży, w tym następstw izolacji rówieśniczej spowodowanych stanem epidemii COVID-19. Istotne jest również odpowiednie wsparcie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży w ramach prowadzenia przez specjalistów infolinii interwencyjno-informacyjnej. Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

Zachęcamy także do skorzystania z kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl

W ramach działań infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/800-800-605—ruszyla-calodobowa-bezplatna-infolinia-dla-dzieci-mlodziezy-rodzicow-i-pedagogow-pomagamy

Czyt. Dalej   1


Szanowni rodzice,

w związku ze zmianą dostawcy usługi dziennika elektronicznego informujemy, że dane dostępowe dla rodziców i uczniów do nowego dziennika Wywiadówka24 będą przekazywane podczas spotkań wychowawców z rodzicami planowanych do 17 września. Do tego czasu kontakt z wychowawcami jest możliwy poprzez wiadomości w dzienniku Vulcan (dotyczy klas II-VIII), telefonicznie lub mailowo poprzez Sekretariat Uczniowski i Kancelarię szkoły.

Kancelaria – tel. 17 787 5303
Sekretariat uczniowski – tel. 17 787 5304
tel.kom. – 667 654 280
e-mail – sp7@miasto.mielec.pl

 

 

Czyt. Dalej   1


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu informuje o możliwości ubiegania się o pomoc w formie bezpłatnych posiłków dla dzieci. Wsparcie może zostać udzielone osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy,
tj. w przypadku rodziny 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (792 zł).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 787 56 00 lub w siedzibie MOPS w Mielcu, gdzie również należy składać wnioski.

Czyt. Dalej   1


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec

Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka ws. RODO

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami