Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

tel. 17 787 53 03
dodatkowy tel. w czasie zawieszenia zajęć: 667 654 280

We wtorek, 8 lutego, obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Wydarzenie to organizowane jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Zdalne lekcje,  zdalna praca, wirtualne urzędy i sklepy – nasze życie przenosi się coraz bardziej do internetu i tym ważniejsze stają się wydarzenia, takie jak Dzień Bezpiecznego Internetu. Podczas obchodów DBI 2022 organizatorzy chcą zaprosić do wspólnego działania aby internet był bezpieczniejszym i lepszym miejscem dla wszystkich, a w szczególności dla dzieci i młodzieży. W naszej szkole nauczyciele informatyki przeprowadzają zajęcia związane z bezpieczeństwem w internecie. Na platformach Sieciaki.pl czy cyfrowobezpieczni.pl realizują zadania związane z rodzajami zagrożeń płynącymi z sieci.

W związku z DBI ogłaszamy Konkurs dla klas I-III i IV-V. Informacje szczegółowe w załączniku. Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie.

Regulaminy konkurów

Czyt. Dalej   1


W okresie ferii zimowych tj. od 14 do 25 lutego 2022r. w dni robocze w godz. od 9.00 do 13.00 dla uczniów klas I-III w naszej szkole organizowane będą zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach półkolonii „Zima w mieście 2022r”. Informacja w sprawie zapisu została wysłana do rodziców przez Dziennik Elektroniczny.

Czyt. Dalej   1


Rozporządzenie MEiN  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-20-grudnia-do-9-stycznia-zajecia-w-szkolach-w-systemie-zdalnym

Wniosek rodzica o objęcie ucznia klas 1-3 opieką 

Regulamin użyczenia sprzętu komputerowego 

Wniosek rodzica o użyczenie sprzętu komputerowego na czas nauki zdalnej 

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do piątku 17 grudnia do godz. 8.30. Druki dostępne będą także na dyżurce szkolnej.

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych od 20 grudnia do 5 stycznia lekcje oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów naszej szkoły realizowane będą na platformie TEAMS. Dzień 7 stycznia 2022r. zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu realizowane będą projekty uczniowskie.

Czyt. Dalej   1


Wesołych Świąt

Aktualności

 

Czyt. Dalej   1


Pastorałka

Aktualności

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia dzieci ze świetlicy wykonały utwór :”Pastorałka od serca do ucha”. Występ uświetniła Aleksandra Madera, uczennica klasy VA, która zagrała na skrzypcach. Dzięki temu mogliśmy poczuć świąteczną atmosferę pełną ciepła i radości.

Czyt. Dalej   1


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec

Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka ws. RODO

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami