Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

tel. 17 787 53 03
dodatkowy tel. w czasie zawieszenia zajęć: 667 654 280

https://youtu.be/SxVgF34-jUo

Czyt. Dalej   1


KARTA ZAPISU UCZNIA DO ŚWIETLICY – ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Czyt. Dalej   1


Zakończenie roku

Czyt. Dalej   1


Drzewo z naszego powiatu – Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej, wybrana została spośród blisko 80 drzew z całej Polski do grona 16 finalistów w konkursie na „Drzewo Roku” w Polsce.

Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu. Wystarczy wejść na stronę  www.drzeworoku.pl odnaleźć lipę – pierwsze drzewo na samej górze po lewej stronie – kliknąć głosuj, zaakceptować regulamin konkursu, wpisać e-mail, na który zostanie wysłany link, kliknąć w przesłany link, udowodnić że nie jesteśmy robotem i gotowe.

Bezpośredni link do głosowania: http://www.drzeworoku.pl/fbclid=IwAR3Fu3Lp91ovmqSfjckEZJ4ZGcz8OVJulL0mDAOpErFcCRLIO6aAQSBtm4Y

Czyt. Dalej   1


 

INFORMACJA O USTALENIACH NA ROK SZKOLNY 2019_20

 

Wniosek ucznia dopuszczający do egzaminu sprawdzjącego

Druk PRO_1_19_20

Druk PRO_1_19_20

Wniosek ucznia o podwyższenie przewidywanej oceny z zachowania

Druk PRO_2_19_20

Druk PRO_2_19_20

 

 

Czyt. Dalej   1


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec

Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka ws. RODO

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami