sp7_banner


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

Nasz nowy nr telefonu: 17 787 53 03

Nauka nie może odbywać się tylko w murach szkoły. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa biblioteka szkolna przygotowuje uczniów do korzystania z  różnych typów bibliotek. Jednym z nich jest biblioteka publiczna, gdzie  uczniowie klas V, VI i VIIII naszej szkoły  odbywali warsztaty. Spotkania, które odbywały się pod kierunkiem instruktorów bibliotecznych  rozpoczynały się od oprowadzania po kolejnych działach biblioteki i  zapoznawania z zasadami korzystania z zasobów bibliotecznych. Następnie uczniowie nabywali wiedzę odnośnie sposobu rozmieszczenia zbiorów w poszczególnych działach, z czego składa się katalog, co pomaga znaleźć potrzebną książkę. Na zakończenie  odbywała się najciekawsza część zajęć, uczniowie samodzielnie korzystając z komputerowej karty katalogowej docierali do książki w księgozbiorze na półce. Uczniowie dowiedzieli się również, jak korzystać z katalogów elektronicznych na stronie internetowej MBP w Mielcu. Teraz potrafią już wybrać książkę korzystając z komputera w jakimkolwiek miejscu, a potem samodzielnie odszukać ją w bibliotece.

Zdobyte umiejętności praktyczne na pewno przydadzą się w wyprawach do wszystkich bibliotek

 

Czyt. Dalej   1


Uczniowie klas I – II uczestniczyli w konkursie plastycznym, którego tematem były przygody Słodziaków, bohaterów książeczki „Gang Słodziaków”. Konkurs był połączony z Ogólnopolskim Dniem Głośnego Czytania. Dzieci otrzymały również albumy, w których wklejały naklejki otrzymywane od wychowawcy. Warunkiem otrzymania naklejki było codzienne wspólne czytanie z rodzicem lub inną osobą fragmentu dowolnej książki. Materiały informacyjne i motywacyjne zachęcające do codziennego czytania otrzymaliśmy od właścicieli sieci sklepów Biedronka. W pakiecie tym znajdowały się również książeczki „Gang Słodziaków”  oraz  maskotki.

Jury miało ogromy kłopot, by wyłonić laureatów, gdyż wszystkie prace były wyjątkowe i oryginalne.

Laureaci konkursu:

klasa I A:

I miejsce – Piotr Krupa, Andrzej Zawada, Jakub Walczak

II miejsce – Ola Malita

III miejsce – Maja Ziarko, Kamil Godek

klasa I B:

I miejsce – Miłosz Bogdan

II miejsce – Oliwia Gąsior

II miejsce – Kamil Ofiara, Bartłomiej Tylec, Kuba Durda

klasa II A

I miejsce – Maja Bednarczyk

II miejsce – Julia Weryńska

klasa II B

I miejsce – Aleksandra Urbańska Cwieka

II miejsce – Wojciech Mazur

klasa II C

I miejsce Michalina Hajduk

II miejsce Nikola Dróżdż

Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do udziału w konkursach.

 

Czyt. Dalej   1


Nasz szkoła włącza się w akcję Góra Grosza organizowaną przez Towarzystwo Nasz Dom.

 Celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. W Polsce 70 tysięcy dzieci przebywa w opiece zastępczej i czeka na pomoc. Góra Grosza organizowana jest już po raz dwudziesty. Dzięki zebranym do tej pory środkom możliwe jest  prowadzenie małych domów i mieszkań dla usamodzielnianych wychowanków. Tam dzieci i młodzież  bezpiecznie rozwijają się i planują swoją przyszłość, gdy trwa kryzys w ich rodzinie. Wasze grosze nie tylko wspierają talenty i zainteresowania naszych podopiecznych z całej Polski, ale też umożliwiają prowadzenie trzech Specjalistycznych Ośrodków – „Port”, gdzie dziecko i jego rodzina mogą otrzymać pomoc.

Góra Grosza  – jak nazwa wskazuje zbierać będziemy drobne monety. Zbiórka będzie przeprowadzona w dniach od 25 listopada 2019 do 2 stycznia 2020. We wtorki, środy i czwartki wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu odwiedzą  klasy i od chętnych osób pozbierają monety. Można przekazywać je również do p. Sylwii Miękoś,  świetlica nr 1. Już dziś dziękujemy za Wasze gorące serca i pomoc.

 

 

Czyt. Dalej   1


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec
Zobacz Galerie

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg


Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka ws. RODO

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami