sp7_banner


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

Nasz nowy nr telefonu: 17 787 53 03

 

Czyt. Dalej   1


7 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 ponad 400 tys. młodych osób z całej Polski (i nie tylko) czytało książki. Chcieli obalić stereotyp i pokazać, że lubią czytać. Przy okazji próbowali pobić ustanowiony dwa lata temu rekord 459 409 osób czytających w tym samym momencie.

Tak naprawdę rekord był pretekstem, a chodziło o to, by sobie poczytać. Bez przymusu, w miłych okolicznościach, we wspólnym gronie.

Biblioteki, szkoły, przedszkola i inne instytucje z całej Polski stworzyły największą akcję czytelniczą na niespotykaną dotąd skalę. My dołożyliśmy do tego swoją cegiełkę.

Uczniowie klasy Ia, Ib i Ic ubrani w kolorowe skarpetki głośno czytali książkę Justyny Bednarek „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”. W ramach akcji odbyło się również pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej.

Czyt. Dalej   1


6 czerwca w sali posiedzeń im. Jana Pawła II w Urzędzie Miejskim, na miejscach radnych miejskich, zasiedli uczniowie z naszego miasta. Wśród nich uczennice naszej szkoły  – Natalia Bujak, Emilia Gazda i Wiktoria Klich. Tegoroczne obrady przebiegały pod hasłem ” ABC Urzędu Miejskiego”.

Na początku  głos zabrała Sekretarz Miasta pani  Monika Szczodry, która opowiedziała o pracy urzędu, wyjaśniła podstawowe terminy i zasady obowiązujące w samorządzie.

Kolejnym etapem, najbardziej lubianym, było zadawanie pytań do władz miasta. Wśród poruszanych przez dzieci i młodzież  kwestii pojawiały się pytania na temat  bieżących spraw, jak i planów na przyszłe lata. Młodzi  radni pytali między innymi o komunikację miejską, kulturę i rozrywkę, przedstawili także kilka swoich propozycji na rozwój Mielca.
Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem i wspólnym zdjęciem.

Czyt. Dalej   1


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec

Zobacz Galerie

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg


Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka ws. RODO

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami