sp7_banner


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

Nasz nowy nr telefonu: 17 787 53 03

Z radością informujemy Państwa, że wniosek złożony przez naszą szkołę przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji i oceny i uzyskaliśmy rządowe wsparcie w kwocie 12.000 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Program ma na celu wzbogacenie księgozbioru biblioteki o nowości czytelnicze dla dzieci i młodzieży.

Nasza szkoła może w 2019 r. przeznaczyć na zakup nowych książek do biblioteki 15.000 zł
( z czego 12.000 zł to rządowe wsparcie, a 3.000 to wkład własny szkoły).
Zgodnie z regulaminem programu, prosimy uczniów, rodziców i nauczycieli o zgłaszanie swoich propozycji tytułów wartościowych książek, które mogłyby uzupełnić księgozbiór naszej biblioteki.

Propozycje można zgłaszać osobiście do biblioteki każdego dnia w godzinach pracy biblioteki oraz na adres email sp7sekretariat@miasto.mielec.pl

Czyt. Dalej   1


12 września dzieci z klasy 3 b wzięły udział w niezwykłej lekcji historii. Gościliśmy pradziadków ucznia Jakuba Bullera, którzy bardzo ciekawie i barwnie opowiedzieli dzieciom o swoich przeżyciach z czasów II wojny światowej. Ich przekaz był tym bardziej poruszający, iż podczas wojny pradziadkowie Kuby mieli kilkanaście lat. Zmagali się z głodem, niedostatkiem i wysiedleniem. W szczególności dzieci wzruszyła opowieść pradziadka o 3-letnim pobycie w hitlerowskim obozie pracy na terenie Niemiec. To żywe świadectwo z czasów wojny na zawsze pozostanie w pamięci dzieci. Za to niezwykłe spotkanie z całego serca dziękujemy!

 

Czyt. Dalej   1


SPOTKANIA Z RODZICAMI

Aktualności

Informujemy, że w dniu 16 września (poniedziałek) o godz. 17.00  odbędą się spotkania z rodzicami .

Spotkania odbędą się w wyznaczonych salach. Harmonogram będzie wywieszony w holu szkoły.

Czyt. Dalej   1


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec

Zobacz Galerie

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg


Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka ws. RODO

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami