sp7_banner sp7_banner sp7_banner

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

Bramy "siódemki" otwarte!

CZYT. DALEJ

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Aktualności

Informujemy, że w dniu 11 września (wtorek) odbędą się spotkania z rodzicami wg następującego harmonogramu:

godz. 16.30 – z rodzicami klas 1a,1b,1c i 4a

godz. 17.00 – z rodzicami klas 2a, 2c, 5a, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c i wszystkich klas 3 gimnazjum

Spotkanie z rodzicami klasy 2b odbędzie się 13 września (czwartek) o godz. 17.00

Spotkania odbędą się w wyznaczonych salach. Harmonogram będzie wywieszony w holu szkoły.

Czyt. Dalej   1


Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w dniu 3 września 2018 r. (poniedziałek) wg następującego harmonogramu:

  • dla uczniów klas pierwszych, drugich i klasy czwartej szkoły podstawowej o godz. 9.00 w hali sportowej szkoły
  • dla uczniów klasy piątej, klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej o godz. 10.00 w wyznaczonych salach
  • dla uczniów klas trzecich gimnazjum o godz. 10.00 w wyznaczonych salach.

Listy uczniów klas pierwszych, klasy czwartej oraz klas siódmych będą wywieszone w dniu 31 sierpnia 2018 o godz. 14.00 na terenie szkoły.

Msza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w dniu 2 września 2018 (niedziela) o godz. 12.00 w kościele MBNP .

Czyt. Dalej   1


Informujemy, że zakończenie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w dniu 22 czerwca 2018 roku (piątek) wg następującego harmonogramu:

  • godz. 8.00 – dla uczniów klas pierwszych i klasy czwartej szkoły podstawowej
  • godz. 9.00 – dla uczniów klasy szóstej i klas siódmych szkoły podstawowej  oraz klas drugich gimnazjum
  • godz. 10.30 – dla uczniów klas trzecich gimnazjum.

Uczniowie spotykają się z wychowawcami w wyznaczonych salach, następnie przechodzą na halę sportową.

Czyt. Dalej   1


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec


Zobacz Galerie

Jeans

Jeans

Men in Hats

Jeans


Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka ws. RODO

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka ws. RODO

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami