Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

tel. 17 787 53 03
dodatkowy tel. w czasie zawieszenia zajęć: 667 654 280

W dniu 25.05 uczniowie klas trzecich uczestniczyli w Szkolnym Konkursie Piosenki. Każdą klasę reprezentowało trzech przedstawicieli wyłonionych w drodze eliminacji. Wykonawcy mieli za zadanie przygotować piosenkę z filmów Disneya. Głównym celem konkursu było zaprezentowanie umiejętności wokalnych dzieci, wdrażanie do występów przed szerszą publicznością. Wykonawcy zaprezentowali bogaty repertuar z filmów „Pocahontas”, „Śpiąca królewna”, „Vaiana”, „Zwierzogród”, „Król Lew”. Interpretacje piosenek zachęciły oglądających do aktywności muzycznej i ruchowej. Publiczność oklaskiwała gromkimi brawami wszystkich uczestników.
Występy oceniało jury w składzie p. Izabela Fic i p. Barbara Kozłowska. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki.
Decyzją jury przyznano następujące miejsca:

I miejsce – Michalina Hajduk
II miejsce – Aleksandra Włoszczyna
III miejsce – Lena Kloc, Zosia Nowak

Wyróżnienie
– Julia Weryńska
– Hania Kołek
– Amelia Łanocha
– Wiktoria Ciemięga
– Joanna Źródło

Dziękujemy uczestnikom za piękne występy. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Czyt. Dalej   1


 

 

 

 

 

Gminne Biuro Spisowe informuje, że w trwającym Narodowym Spisie Powszechnym 2021 począwszy od dnia 17 maja 2021r. rachmistrzowie spisowi nawiązują połączenia telefoniczne z mieszkańcami zadysponowanymi przez Główny Urząd Statystyczny i w tej formie przeprowadzają spis.
W związku z powyższym Gminne Biuro Spisowe, koordynujące prace spisowe na terenie Gminny Miejskiej Mielec zachęca wszystkich pełnoletnich mieszkańców do wzięcia udziału w tej formie spisu.
W tym miejscu Gminne Biuro Spisowe zachęca Państwa do rozmów telefonicznych z rachmistrzami spisowymi przeprowadzającymi spis.

 

Czyt. Dalej   1


Klasa 2 a została nominowana przez Przedszkole Miejskie nr 12  do wzięcia udziału w akcji „Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami”.
Celem akcji było poszerzenie wiedzy i świadomości uczniów na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzicom.
Aby przekazać niebieską iskierkę uczniowie klasy 2 a ubrali się w poniedziałek 31 maja na niebiesko, wykonali plakat oraz niebieskie motyle dowolną techniką plastyczną.

Serdecznie dziękujemy za nominację!

Nominujemy:

Szkoła Podstawowa nr 8 w Mielcu

Szkoła Podstawowa w Borkach Nizińskich – klasa 3

Czyt. Dalej   1


WYSTAWA PRAC

Aktualności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŻYJ KOLOROWO – wystawa prac plastycznych uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Mielcu
w Miejskiej Bibliotece Publicznej SCK 

 

Czyt. Dalej   1


Terminy powrotu do nauki stacjonarnej:

Klasy 1 – 3 – od 4 maja 2021 nauka stacjonarna

Klasy 4a i 4b – od 17 do 21 maja nauka stacjonarna, od 24 do 28 maja nauka zdalna.

Klasy 6a i 7a – od 17 do 21 maja nauka zdalna, od 24 do 28 maja nauka stacjonarna.

Od 31 maja wszystkie klasy uczą się stacjonarnie.

4 czerwca – dzień wolny od zajęć dydaktycznych – realizacja projektów klasowych

W ZWIĄZKU Z POWROTEM DO NAUKI STACJONARNEJ PRZYPOMINAMY, ŻE ZARÓWNO BIEŻĄCE OCENIANIE UCZNIÓW JAK I KLASYFIKACJA ROCZNA ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE Z ZAPISAMI W STATUCIE SZKOŁY.

Analiza zapisów w dziennikach  w okresie nauki zdalnej wykazała, że  podstawy programowe z poszczególnych przedmiotów realizowane były na bieżąco, a uczniowie byli systematycznie oceniani. Nie ma więc przesłanek do dodatkowego sprawdzania lub weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów.

Uczniowie wracający do nauki stacjonarnej nie będą obciążani dodatkowymi kartkówkami czy sprawdzianami weryfikującymi samodzielność ich dotychczasowej nauki.

Przypominamy również o ustalonych terminach wynikających z przyjętego na rok szkolny 2020/21 planu pracy szkoły.

4 czerwca – wystawienie przewidywanych ocen rocznych z przedmiotów i zachowania (informacje do rodziców przez dziennik elektroniczny)

9 – 11 czerwca – składanie wniosków o egzaminy sprawdzające

17 czerwca – egzaminy sprawdzające

21 czerwca godz. 16.30 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

25 czerwca – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Czyt. Dalej   1


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec

Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka ws. RODO

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami