Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

tel. 17 787 53 03
dodatkowy tel. w czasie zawieszenia zajęć: 667 654 280

WEEKEND LIVE 8-9 MAJA

Aktualności

Spotkania online 8 i 9 maja są podzielone na 3 bloki prowadzone na żywo:

11.0012.30 – to propozycje dla najmłodszych. Podpowiemy, jak obserwować przyrodę, zaczynając tuż za progiem. Pokażemy proste eksperymenty i niezwykłe organizmy, które żyją obok nas. Zajrzymy do ZOO, lasu, misiowego szpitala i pod wodę. Nauczymy się robić budki dla owadów, pojemniki na deszczówkę, kosmetyki.

14.30–16.00 – w tym bloku znajdą się najciekawsze eksperymenty. Niektóre z nich wykonacie w domu. Inne wymagają specjalistycznego sprzętu, ale są warte zobaczenia. Obejrzycie także propozycje filmowe zagranicznych gości pikniku, materiały związane ze zdrowiem i doświadczenia prowadzone przez młodych naukowców. Nie zabraknie tematów związanych ze smogiem, emisją dwutlenku węgla i lodowcami.

18.00–19.30 – wieczór dla starszych piknikowiczów. To czas na spotkania z ekspertami na żywo i materiały przygotowane przez instytucje badawcze. Sobotnie spotkanie zakończy pokaz nieba, prowadzony na żywo z planetarium Kopernika, a niedzielne – pokaz naukowy o klimacie.

https://pikniknaukowy.pl/weekend-live

 

Czyt. Dalej   1


Terminy powrotu do nauki stacjonarnej:

Klasy 1 – 3 – od 4 maja 2021 nauka stacjonarna

Klasy 4a i 4b – od 17 do 21 maja nauka stacjonarna, od 24 do 28 maja nauka zdalna.

Klasy 6a i 7a – od 17 do 21 maja nauka zdalna, od 24 do 28 maja nauka stacjonarna.

Od 31 maja wszystkie klasy uczą się stacjonarnie.

4 czerwca – dzień wolny od zajęć dydaktycznych – realizacja projektów klasowych

W ZWIĄZKU Z POWROTEM DO NAUKI STACJONARNEJ PRZYPOMINAMY, ŻE ZARÓWNO BIEŻĄCE OCENIANIE UCZNIÓW JAK I KLASYFIKACJA ROCZNA ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE Z ZAPISAMI W STATUCIE SZKOŁY.

Analiza zapisów w dziennikach  w okresie nauki zdalnej wykazała, że  podstawy programowe z poszczególnych przedmiotów realizowane były na bieżąco, a uczniowie byli systematycznie oceniani. Nie ma więc przesłanek do dodatkowego sprawdzania lub weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów.

Uczniowie wracający do nauki stacjonarnej nie będą obciążani dodatkowymi kartkówkami czy sprawdzianami weryfikującymi samodzielność ich dotychczasowej nauki.

Przypominamy również o ustalonych terminach wynikających z przyjętego na rok szkolny 2020/21 planu pracy szkoły.

4 czerwca – wystawienie przewidywanych ocen rocznych z przedmiotów i zachowania (informacje do rodziców przez dziennik elektroniczny)

9 – 11 czerwca – składanie wniosków o egzaminy sprawdzające

17 czerwca – egzaminy sprawdzające

21 czerwca godz. 16.30 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

25 czerwca – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Czyt. Dalej   1


KANGUR MATEMATYCZNY

Aktualności

Hasło    KanGur21

Ze względu na ograniczenia obowiązujące obecnie w kraju przeprowadzenie konkursu w formie stacjonarnej jest niemożliwe. W tych okolicznościach, by dać uczniom szansę udziału w konkursie, przygotowaliśmy jego wariant w formie zdalnej (elektronicznej – za pośrednictwem internetu).

Termin konkursu 22 kwietnia, 2021 r. – godz. 9.00

Instrukja dla ucznia

https://sp7.mielec.pl/wp-content/uploads/2021/04/instrukcja_uczen_2021.pdf

Karta odpowiedzi

https://sp7.mielec.pl/wp-content/uploads/2021/04/karta_odpowiedzi_2021.pdf

Kategoria ŻACZEK ( klasy II )

https://sp7.mielec.pl/wp-content/uploads/2021/04/zaczek_2021_haslo.pdf

Kategoria MALUCH ( klasy III i IV )

https://sp7.mielec.pl/wp-content/uploads/2021/04/maluch_2021_haslo.pdf

Kategoria BENIAMIN (klasa VI )

https://sp7.mielec.pl/wp-content/uploads/2021/04/beniamin_2021_haslo.pdf

Kategoria KADET ( klasa VII )

https://sp7.mielec.pl/wp-content/uploads/2021/04/beniamin_2021_haslo.pdf

 

 

 

 

 

 

Czyt. Dalej   1


Światowy Dzień Ziemi w 2021 roku przypada na czwartek 22 kwietnia. Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło „Przywróć naszą Ziemię”. W porównaniu do poprzednich lat, wiele konferencji i towarzyszących Dniu Ziemi akcji, z powodu pandemii koronawirusa musi przenieść się do świata wirtualnego.

Jako pierwszy z ideą obchodzonego na całym świecie Dnia Ziemi wystąpił John McConnell, na konferencji UNESCO, dotyczącej środowiska naturalnego w 1969 r. Pierwszy raz Dzień Ziemi został ogłoszony 21 marca 1970 r., a za święto globalne Dzień Ziemi uznany został w 1990 roku, kiedy to zmobilizował 200 milionów ludzi w 141 państwach i otworzył  drogę do Szczytu Ziemi ONZ w 1992 roku w Rio de Janeiro. Do dziś obchody te są bardzo dobrą okazją do promowania ekologicznych postaw, ale też uświadamiania o problemach, które wiążą się ze zmianą klimatu. Pierwsze obchody Dnia Ziemi w Polsce odbyły się w 1990 r.

Na całym świecie organizowane są spotkania, sympozja, konferencje, wystawy, festyny, konkursy poświęcone działaniom ekologicznym, krzewieniu kultury ekologicznej oraz mające na celu uświadomienie zagrożeń związanych
z zanieczyszczeniem środowiska.

W poprzednich latach do akcji bardzo chętnie włączali się celebryci i ważne osobistości z całego świata. Lil Dicky stworzył z tej okazji singiel „Earth”, a do jego zrealizowania zaprosił najpopularniejsze gwiazdy muzyki pop. W kawałku tym usłyszeć można m.in. Justina Bieber’a, Arianę Grande, Miley Cyrus i Eda Sheerana. Zyski ze sprzedaży singla zasiliły konta organizacji, które związane są z ochroną środowiska.

Każdy z nas powinien dbać o nasz jedyny, dostępny nam świat. Na przykład skończyć z marnotrawstwem czyli żyć zgodnie z filozofią ZERO WASTE. Dotyczy ona kilku prostych zasad:

1. Sortuj śmieci
2.Ogranicz użycie plastiku
3.Szanuj papier
4.Nie wyrzucaj ubrań
5.Nie wyrzucaj jedzenia
6.Rób przemyślane zakupy
7.Oszczędzaj pieniądze.

Proste? Musi być proste. Nie mamy wyjścia chcąc żyć szczęśliwie i zdrowo.

A uczniów klas 4-7, zainteresowanych uratowaniem życia na Ziemi, zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejsze zdjęcie budzącej się do życia cudownej, niepowtarzalnej, ziemskiej przyrody. Zdjęcia, wyłącznie własnego autorstwa, można  przesyłać na TEAMSACH do dnia 22.04.2021 do nauczyciela biologii. Ogłoszenie wyników szkolnego konkursu nastąpi w dniu 27 kwietnia 2021. Zachęcamy do poszukiwania fotograficznych cudów przyrody.

Czyt. Dalej   1


Z okazji Międzynarodowego dnia książki dla dzieci Biblioteka szkolna ogłosiła akcję dla klas 1-3 „Czytam sobie”. Zadanie uczestników akcji polegało na samodzielnym i głośnym przeczytaniu książki z serii „Czytam sobie” i nagraniu audiobooka. Dziękujemy za wszystkie nadesłane nagrania.
Pięć audiobooków zostało wyróżnionych. Oceniana była poprawność czytania, dykcja oraz oryginalność interpretacyjna.

Wyróżnieni zostali uczniowie:
Julia Czyż
Lena Kloc
Tadeusz Kmieć
Hanna Kołek
Julia Weryńska

Wyróżnione prace umieszczone zostały na padlecie Biblioteki szkolnej pod adresem https://padlet.com/BibliotekaSP7/cf9vcivtfcduh0w3

Gratulujemy pięknych nagrań!

Czyt. Dalej   1


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec

Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka ws. RODO

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami