sp7_banner


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

Nasz nowy nr telefonu: 17 787 53 03

W związku z możliwością skorzystania z bezpłatnej  profilaktycznej opieki stomatologicznej dla uczniów naszej szkoły, informujemy, że takie świadczenie może zostać zrealizowane przez firmę LUX MED z Rzeszowa.

Świadczenie obejmuje:

– badania przeglądowe jamy ustnej dziecka – oznaczenie wskaźnika intensywności próchnicy, ocena poziomu higieny jamy ustnej, ocena stanu przyzębia, ocena zgryzu,

– indywidualny instruktaż w zakresie higieny jamy ustnej i zasad prawidłowego odżywiania.

Na indywidualne zaproszenie z danej szkoły w wyznaczonym dniu przyjeżdża mobilny gabinet dentystyczny –  Dentobus. Po przeglądzie jamy ustnej u dzieci wystawiane są dla rodziców zaświadczenia z informacją zwrotną o przeprowadzonym badaniu.

Warunkiem skorzystania z powyższego bezpłatnego świadczenia dla dzieci jest wypełnienie i złożenie przez Rodziców pisemnej deklaracji dostępnej w Kancelarii i Sekretariacie Uczniowskim oraz poniżej.

Deklaracja dla rodzica

Ostateczny termin złożenia w szkole deklaracji upływa 3 lutego 2020.

Czyt. Dalej   1


 

 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne, socjoterapeutyczne, ale i zabawa na symulatorze lotu statkiem powietrznym, wirtualny spacer po Układzie Słonecznym czy warsztaty z tworzenia scenografii – to część z propozycji przygotowanych z myślą o dzieciach i młodzieży w okresie ferii.

Już 13 stycznia w województwie podkarpackim rozpoczną się ferie zimowe, które potrwają do 26 stycznia. Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta, którzy nie mają jeszcze planów jak wykorzystać czas wolny, zachęcamy do zapoznania się z atrakcjami przygotowanymi przez Urząd Miejski w Mielcu oraz Samorządowe Centrum Kultury.

W pierwszym tygodniu ferii w SCK odbędą się takie zajęcia jak: Jestem pilotem – zabawa na symulatorze lotu, warsztaty z tworzenia scenografii, warsztaty grafiki dziecięcej, akademia plastyczna, taneczna i teatralna. Dla młodych kinomanów, przygotowane zostały Filmowe Ferie w Galaktyce. W repertuarze znajdują się takie bajki jak Urwis czy Misiek i Chiński Skarb.

W Muzeum Regionalnym SCK (ul. Legionów 73) przygotowane zostały warsztaty nie tylko dla dzieci, ale także dla rodziców. Już w środę 15 stycznia odbędą się warsztaty artystyczne „Akwarelowy Świat”, natomiast w drugim tygodniu ferii czekają kolejne interesujące propozycje warsztatów dla całej rodziny.

Warto także wspomnieć o propozycji Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu. Dla młodzieży w wieku od 13 do 17 lat zorganizowane zostaną wieczorki muzyczno-tematyczne – „Ferie Młodych Mielec”, dodatkowo dla dzieci z mieleckiej Starówki czekać będą zajęcia socjoterapeutyczne.

W okresie ferii, w szkołach miejskich w godzinach 9.00 – 13.00 odbywać się będą zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów.

Czyt. Dalej   1


W dniach 13 – 17 stycznia 2020r.  w godzinach od 9.00 do 13.00 w szkolnej hali sportowej zorganizowane będą zajęcia sportowe dla uczniów Sp7. Na zajęciach obowiązuje obuwie oraz strój sportowy. Uczestnicy zajęć w danym dniu obowiązkowo zgłaszają się do osoby prowadzącej zajęcia.

Czyt. Dalej   1


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec
Zobacz Galerie

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg


Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka ws. RODO

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami