Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

tel. 17 787 53 03
dodatkowy tel. w czasie zawieszenia zajęć: 667 654 280

JĘZYK POLSKI

mgr Alina Pietras
mgr Agnieszka Zając

MATEMATYKA

mgr Halina Kubica
mgr Halina Jakubowska
mgr Krystyna Żuczek

EDUKACJA  WCZESNOSZKOLNA

mgr Magdalena Migryt
mgr Lucyna Cisowska
mgr Dorota Narowska
mgr Ewa Kusek
mgr Bożena Mielczarek
mgr Daria Kijak-Kotwica
mgr Agnieszka Marek

FIZYKA

mgr Renata Pietrzyk

CHEMIA

mgr Agnieszka Uzar

GEOGRAFIA

mgr Urszula Tarnawska

HISTORIA

mgr Joanna Barnaś

BIOLOGIA

mgr Elżbieta Żuchowska – Pezda

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Izabela Fic
mgr Monika Występek
mgr Ewa Dworkiewicz

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Katarzyna Pacholec

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Marek Kozłowski

PLASTYKA

mgr Urszula Kapuścińska – Kopacz

MUZYKA

mgr Tomasz Nowakowski

TECHNIKA

mgr Stanisława Chmielowiec

INFORMATYKA

mgr Urszula Kapuścińska – Kopacz
mgr Elżbieta Ciężadło

WF

mgr Kacper Ciepiela
mgr Stanisława Chmielowiec
mgr Bartosz Machnik
mgr Łukasz Nowak
mgr Marta Strycharz

RELIGIA

ks. mgr Mirosław Rabijasz
mgr Bernadeta Kilian

BIBLIOTEKA

mgr Urszula Kośla
mgr Barbara Trybulec

PEDAGOG

mgr Barbara Bednarz-Kondrat
mgr Monika Zarzyczna-Saja

LOGOPEDA

mgr Magdalena Szendoł

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

mgr Ewa Dworkiewicz
mgr Katarzyna Pacholec

NAUCZYCIELE SPECJALIŚCI

mgr Agnieszka Stawecka
mgr Anna Tomza

WYCHOWAWCY NA ŚWIETLICY

mgr Sylwia Miękoś
mgr Małgorzata Wiech
mgr Barbara Kozłowska
mgr Joanna Buller 

mgr Kacper Ciepiela
mgr Elżbieta Ciężadło 

mgr Lucyna Cisowska 
mgr Ewa Dworkiewicz 
mgr Ewa Kusek 
mgr Bartosz Machnik 
mgr Agnieszka Marek 
mgr Bożena Mielczarek 
mgr Magdalena Migryt 
mgr Dorota Narowska 
mgr Łukasz Nowak
mgr Grażyna Skowron
mgr Marta Strycharz 

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec








Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami