Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

tel. 17 787 53 03
dodatkowy tel. w czasie zawieszenia zajęć: 667 654 280

JĘZYK POLSKI

mgr Alina Pietras

MATEMATYKA

mgr Halina Kubica
mgr Krystyna Żuczek

EDUKACJA  WCZESNOSZKOLNA

mgr Magdalena Migryt
mgr Lucyna Cisowska
mgr Dorota Narowska
mgr Ewa Kusek
mgr Bożena Mielczarek
mgr Elżbieta Ciężadło
mgr Daria Kijak-Kotwica
mgr Agnieszka Marek

FIZYKA

mgr Renata Pietrzyk

CHEMIA

mgr Agnieszka Uzar

GEOGRAFIA

mgr Urszula Tarnawska

HISTORIA

mgr Joanna Barnaś

BIOLOGIA

mgr Elżbieta Żuchowska – Pezda

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Izabela Fic
mgr Monika Występek

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Łukasz Koźlik

PLASTYKA

mgr Urszula Kapuścińska – Kopacz

MUZYKA

mgr Tomasz Nowakowski

TECHNIKA

mgr Stanisława Chmielowiec

INFORMATYKA

mgr Izabela Fic
mgr Urszula Kapuścińska – Kopacz

WF

mgr Stanisława Chmielowiec
mgr Bartosz Machnik
mgr Marta Strycharz

RELIGIA

ks. mgr Jacek Walczyk

BIBLIOTEKA

mgr Urszula Kośla
mgr Barbara Trybulec

PEDAGOG

mgr Barbara Bednarz-Kondrat
mgr Monika Zarzyczna-Saja

LOGOPEDA

mgr Magdalena Szendoł

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

mgr Ewa Dworkiewicz
mgr Katarzyna Pacholec

WYCHOWAWCY NA ŚWIETLICY

mgr Kacper Ciepiela
mgr Sylwia Miękoś
mgr Łukasz Nowak
mgr Małgorzata Wiech
mgr Stanisława Chmielowiec
mgr Lucyna Cisowska
mgr Urszula Kapuścińska- Kopacz
mgr Urszula Kośla
mgr Barbara Kozłowska
mgr Bartosz Machnik
mgr Agnieszka Marek
mgr Bożena Mielczarek
mgr Magdalena Migryt
mgr Dorota Narowska
mgr Grażyna Skowron
mgr Marta Strycharz

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec
Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami