Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu

tel. 17 787 53 03 lub 667 654 280

JĘZYK POLSKI

mgr Alina Pietras
mgr Agnieszka Zając

MATEMATYKA

mgr Halina Kubica
mgr Halina Jakubowska
mgr Izabela Haptaś

EDUKACJA  WCZESNOSZKOLNA

mgr Magdalena Migryt
mgr Lucyna Cisowska
mgr Dorota Narowska
mgr Ewa Kusek
mgr Bożena Mielczarek
mgr Daria Kijak-Kotwica
mgr Agnieszka Marek

FIZYKA

mgr Renata Pietrzyk

CHEMIA

mgr Agnieszka Uzar

GEOGRAFIA

mgr Łukasz Nowak

HISTORIA

mgr Joanna Barnaś
mgr Łukasz Nowak

BIOLOGIA

mgr Elżbieta Żuchowska – Pezda

PRZYRODA

mgr Kacper Ciepiela

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Izabela Fic
mgr Monika Występek
mgr Ewa Dworkiewicz

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Katarzyna Pacholec

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Kacper Ciepiela

PLASTYKA

mgr Urszula Kapuścińska – Kopacz

MUZYKA

mgr Tomasz Nowakowski

TECHNIKA

mgr Stanisława Chmielowiec

INFORMATYKA

mgr Urszula Kapuścińska – Kopacz
mgr Elżbieta Ciężadło

WYCHOWANIE  FIZYCZNE

mgr Kacper Ciepiela
mgr Stanisława Chmielowiec
mgr Bartosz Machnik
mgr Łukasz Nowak
mgr Marta Strycharz

RELIGIA

ks. mgr Mirosław Rabijasz
mgr Bernadeta Kilian

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Sylwia Miękoś

BIBLIOTEKA

mgr Barbara Trybulec

PEDAGOG

mgr Barbara Bednarz-Kondrat
mgr Monika Zarzyczna

LOGOPEDA

mgr Magdalena Szendoł

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

mgr Ewa Dworkiewicz
mgr Katarzyna Pacholec
mgr Barbara Kozłowska
mgr Izabela Fic

WYCHOWAWCY NA ŚWIETLICY

mgr Sylwia Miękoś
mgr Małgorzata Wiech
mgr Barbara Kozłowska
mgr Joanna Buller 

mgr Kacper Ciepiela
mgr Lucyna Cisowska
mgr Izabela Fic
mr Urszula Kapuścińska-Kopacz
mgr Daria Kijak-Kotwica
mgr Ewa Kusek 
mgr Bartosz Machnik 
mgr Agnieszka Marek 
mgr Bożena Mielczarek 
mgr Magdalena Migryt  
mgr Łukasz Nowak
mgr Katarzyna Pacholec
mgr Marta Strycharz

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec


Hymn szkoły

Jak Kopernik wstrzymał słońce,

Łukasiewicz mrok rozjaśnił,

By w wieczory,  noce ciemne

Wszystkim ludziom było jaśniej.

Jego lampa, choć naftowa, 

Śmiało już rzucała blask...

Czytaj dalej...

Laboratoria przyszłosci

Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami