Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

tel. 17 787 53 03
dodatkowy tel. w czasie zawieszenia zajęć: 667 654 280

JĘZYK POLSKI

mgr Alina Pietras

 

MATEMATYKA

mgr Halina Kubica
mgr Halina Jakubowska
mgr Krystyna Żuczek

 

EDUKACJA  WCZESNOSZKOLNA

mgr Magdalena Migryt
mgr Lucyna Cisowska
mgr Dorota Narowska
mgr Małgorzata Szwakop
mgr Bożena Mielczarek
mgr Elżbieta Ciężadło
mgr Daria Kijak-Kotwica
mgr Agnieszka Marek
mgr Izabela Fic
mgr Barbara Kozłowska

 

FIZYKA

mgr Renata Górka

 

CHEMIA

mgr Agnieszka Uzar

 

GEOGRAFIA – EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Robert Kagan

 

HISTORIA – WOS

mgr Grażyna Skowron

 

BIOLOGIA

mgr Elżbieta Żuchowska – Pezda

 

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Ewa Dworkiewicz
mgr Katarzyna Kmieć
mgr Monika Występek

 

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Katarzyna Kmieć

 

PLASTYKA

mgr Małgorzata Wiech

 

MUZYKA

mgr Tomasz Nowakowski

 

TECHNIKA

mgr Agnieszka Bajor

 

INFORMATYKA

mgr Agnieszka Bajor
mgr Bożena Lenartowicz

 

WF

mgr Bartosz Machnik
mgr Kacper Ciepiela
mgr Łukasz Nowak

 

RELIGIA

ks. mgr Tomasz Abram

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Sylwia Miękoś

 

BIBLIOTEKA

mgr Urszula Kośla
mgr Barbara Trybulec

 

PEDAGOG

mgr Barbara Bednarz-Kondrat
mgr Monika Zarzyczna-Saja

 

PSYCHOLOG

mgr Rafał Gromny

 

LOGOPEDA

mgr Magdalena Szendoł

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

mgr Maria Nowakowska

 

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

mgr Ewa Dworkiewicz
mgr Monika Zarzyczna-Saja
mgr Łukaszewska-Śledziona Danuta

 

WYCHOWAWCY NA ŚWIETLICY

mgr Kacper Ciepiela
mgr Elżbieta Ciężadło
mgr Lucyna Cisowska
mgr Ewa Dworkiewicz
mgr Halina Jakubowska
mgr Robert Kagan
mgr Daria Kijak-Kotwica
mgr Danuta Łukaszewska-Śledziona
mgr Bartosz Machnik
mgr Agnieszka Marek
mgr Bożena Mielczarek
mgr Magdalena Migryt
mgr Sylwia Miękoś
mgr Łukasz Nowak
mgr Grażyna Skowron
mgr Magdalena Szendoł
mgr Małgorzata Wiech
mgr Izabela Fic
mgr Barbara Kozłowska

 

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec
Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami