JĘZYK POLSKI:
mgr Marzena Czubecka
mgr Alina Pietras
mgr Kazimiera Stalec
mgr Anna Wilk
MATEMATYKA:
mgr Agnieszka Cisło
mgr Elżbieta Gmyrek
mgr Halina Jakubowska
mgr Halina Kubica
mgr Krystyna Żuczek
FIZYKA:
mgr Renata Górka
mgr Małgorzata Ambroży
CHEMIA:
mgr Małgorzata Kisiel
mgr Elżbieta Kasza
GEOGRAFIA
mgr Barbara Góral-Kozioł 

HISTORIA:
mgr Grażyna Skowron
mgr Danuta Wilk

BIOLOGIA/PRZYRODA:
mgr Urszula Pezda
mgr Barbara Góral – Kozioł 

WOS:
mgr Danuta Wilk

 

ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ:
mgr Urszula Kapuścińska-Kopacz

 

INFORMATYKA:
mgr Tomasz Nowakowski
mgr Urszula Kapuścińska-Kopacz

JĘZYK ANGIELSKI:
mgr Ewa Dworkiewicz
mgr Anna Mądry
mgr Agata Wróblewska
mgr Joanna Skowron
mgr Monika Występek
mgr Małgorzata Oleksiak

 

RELIGIA:
ks. mgr Tomasz Abram
ks. mgr Sławomir Szyszka
mgr Bernadeta Kilian

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA:
mgr Kacper Ciepiela

 

JĘZYK NIEMIECKI:
mgr Katarzyna Hudela
mgr Katarzyna Kmieć
mgr Łukasz Koźlik
mgr Maria Zagórna

 

MUZYKA:
mgr Tomasz Nowakowski

 

PLASTYKA:
mgr Urszula Kapuścińska-Kopacz

 

BIBLIOTEKA:
mgr Urszula Kośla
mgr Barbara Trybulec

WF:
mgr Kacper Ciepiela
mgr Sławomir Cisiński
mgr Piotr Krempa
mgr Elżbieta Lodarska
mgr Bartosz Machnik
mgr Marta Strycharz
mgr Łukasz Nowak
mgr Bogusław Omiotek

 

NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE:
mgr Elżbieta Ciężadło
mgr Lucyna Cisowska
mgr Ewa Kusek
mgr Bożena Mielczarek
mgr Magdalena Migryt
mgr Dorota Narowska

 

 

PEDAGOG:
mgr Monika Zarzyczna-Saja
mgr Barbara Bednarz-Kondrat

 

PSYCHOLOG:
mgr Rafał Gromny

 

ŚWIETLICA:
mgr Małgorzata Wiech

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec
Zobacz Galerie

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg


Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami