Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

tel. 17 787 53 03
dodatkowy tel. w czasie zawieszenia zajęć: 667 654 280

Zasady korzystania z Biblioteki Szkolnej SP7  w Mielcu

od dn. 29.05.2020 r. do odwołania.

 1. Biblioteka szkolna SP7 w Mielcu czynna jest od godz. 9.00 -12.00.
 2. W pomieszczeniu biblioteki może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.
 3. Oddane książki zostawiane są w strefie kwarantanny na min. 3 dni.
 4. Po przyjęciu książek od czytelnika, każdorazowo dezynfekowany jest blat, na którym leżały książki.
 5. Wolny dostęp do księgozbioru zostaje ograniczony – książki podaje bibliotekarz.
 6. Czytelnia jest niedostępna dla czytelników do odwołania.
 7. Od 1 czerwca biblioteka przyjmuje zwroty książek i podręczników.
 8. Nauczyciel bibliotekarz z wychowawcą klasy ustala termin oraz zasady zwrotu podręczników.
 9. Wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny o terminach zwrotów książek
  i podręczników.
 10. Ze względu na ograniczenia ustalony został harmonogram wizyt w bibliotece dla poszczególnych klas:
  -w poniedziałki zapraszamy uczniów klasy 6
  -we wtorki – uczniów klasy 5
  -w środy – uczniów klas 1-3
  -w czwartki – uczniów klasy 8b
  -w piątki – uczniów klasy 8a
 11. Zwrot podręczników do biblioteki:
  Klasy 1, 2, 3 i 5 – we wrześniu 2020 roku
  Klasy 6 i 8 – do 19 czerwca 2020 roku.
 1. Zasady zwrotu podręczników – podręczniki tylko w kompletach, usunięcie okładek, usuniecie zapisanych notatek, wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia. Podręczniki zapakowane
  w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa i zostawić w wyznaczonym miejscu.
 2. Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani w ustalonym terminie dokonać wpłaty na podane konto lub dokonać zakupu nowego egzemplarza.

 

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec
Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami