Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu

tel. 17 787 53 03 lub 667 654 280

Gastronomia Elżbieta Rudek – ajent stołówki
w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mielcu

ZAPRASZAMY NA SMACZNE I ZDROWE POSIŁKI

INFORMACJE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zapisu na obiady w abonamencie miesięcznym dla uczniów z klas I -III oraz IV – VIII dokonać można tylko u ajenta stołówki telefonicznie tel. 731 392 093 od dnia 31 sierpnia 2021r. od godz. 9.00 do godz. 14.00

Koszt obiadu w abonamencie dla uczniów z klas I – III wynosi 8,50 zł. W skład zestawu obiadowego wchodzą: zupa, drugie danie oraz napój (gramatura posiłków dostosowana do grupy wiekowej: zupa 200ml, ziemniaki 100g, mięso 80g, surówka 60g, danie jarskie 200g).

Koszt obiadu w abonamencie dla uczniów z klas IV – VIII wynosi: z zupą 11 zł., bez zupy 9,50 zł. (gramatura posiłków dostosowana do grupy wiekowej: zupa 250ml, ziemniaki 200g, mięso 120g, surówka 100g, danie jarskie 300g).

Jadłospis zaplanowany na 10 kolejnych dni dostępny jest na stołówce i stronie internetowej.

W przypadku, gdy dziecko zapisane na obiady miesięczne nie lubi jakiejś potrawy, rodzic może zamienić danie proponowane w danym dniu na pierogi, o czym  powinien poinformować ajenta telefonicznie do godz. 8.00.

Abonament opłacany jest z góry przelewem na konto ajenta do 10 dnia danego miesiąca (15-ty dzień każdego miesiąca jest dniem, w którym wpłata powinna już być zaksięgowana). Brak wpłaty w terminie traktowany jest jako rezygnacja z abonamentu, a skonsumowane obiady liczone są w cenach obiadów jednorazowych.

Dane do przelewu:

Gastronomia Elżbieta Rudek

ul. Grunwaldzka 7, 39-300 Mielec

nr konta: 45 9184 0004 2001 0002 1962 0001

UWAGA! W tytule zobowiązania przelewu należy podać dane ucznia (imię, nazwisko i klasę) oraz miesiąc opłacanego abonamentu.

W przypadku nieobecności dziecka na obiedzie w kolejnym miesiącu odliczane są tylko nieobecności zgłoszone do ajenta do godz. 8.00 w dniu nieobecności (tel. 731 392 093 lub SMS).

 

Istnieje też możliwość przygotowania drugiego śniadania dla dziecka, które można zamówić u ajenta telefonicznie w danym dniu (kanapki,  herbata, itp. – ceny do wglądu w stołówce).

Z obiadów można też korzystać  jednorazowo w danym dniu płacąc gotówką przy odbiorze:

zupa –  3,50 zł.

danie mięsne –  10 zł.

danie jarskie – 9 zł.

pierogi ruskie –  8,50 zł.

pierogi z kapusta – 9,00 zł.

pierogi z mięsem – 10 zł.

 

Uwaga! pierogi zamawia się przerwę wcześniej.

Do obiadu na wynos doliczamy 0,60zł za opakowanie.

 

KOSZTY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA OBIADY W ABONAMENCIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Koszt obiadów liczony jest: ilość dni w m-cu x stawka dzienna

Wykaz należności  za obiady w abonamencie dla uczniów kl I – III

Miesiąc Ilość dni Kwota należności Termin wpłat
wrzesień
październik
listopad
grudzień
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

w/w m-cach uwzględniono: przerwy  świąteczne, ferie zimowe

Wykaz należności  za obiady w abonamencie dla uczniów kl IV – VIII

(tylko II dania – najczęściej wybierany wariant przez uczniów kl. IV – VIII)

Miesiąc Ilość dni Kwota należności Termin wpłat
wrzesień
październik
listopad
grudzień
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

w/w m-cach uwzględniono: przerwy  świąteczne, ferie zimowe

Dania przygotowywane w kuchni szkolnej mogą zawierać alergeny*. Dokładny skład potraw dostępny jest w stołówce szkolnej.

Wszystkie potrawy serwowane w stołówce przygotowywane są przez nasz personel.

Zastrzega się możliwość zmian w jadłospisie.

* – wykaz alergenów

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec


Hymn szkoły

Tresc hymnuKategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami