Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

tel. 17 787 53 03
dodatkowy tel. w czasie zawieszenia zajęć: 667 654 280

Gastronomia Elżbieta Rudek – ajent stołówki
w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mielcu

ZAPRASZAMY NA SMACZNE I ZDROWE POSIŁKI

INFORMACJE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zapisu na obiady w abonamencie miesięcznym dla uczniów z klas I -III oraz IV – VIII dokonać można tylko u ajenta stołówki telefonicznie tel. 731 392 093 od dnia 31 sierpnia 2021r. od godz. 9.00 do godz. 14.00

Koszt obiadu w abonamencie dla uczniów z klas I – III wynosi 8,50 zł. W skład zestawu obiadowego wchodzą: zupa, drugie danie oraz napój (gramatura posiłków dostosowana do grupy wiekowej: zupa 200ml, ziemniaki 100g, mięso 80g, surówka 60g, danie jarskie 200g).

Koszt obiadu w abonamencie dla uczniów z klas IV – VIII wynosi: z zupą 11 zł., bez zupy 9,50 zł. (gramatura posiłków dostosowana do grupy wiekowej: zupa 250ml, ziemniaki 200g, mięso 120g, surówka 100g, danie jarskie 300g).

Jadłospis zaplanowany na 10 kolejnych dni dostępny jest na stołówce i stronie internetowej.

W przypadku, gdy dziecko zapisane na obiady miesięczne nie lubi jakiejś potrawy, rodzic może zamienić danie proponowane w danym dniu na pierogi, o czym  powinien poinformować ajenta telefonicznie do godz. 8.00.

Abonament opłacany jest z góry przelewem na konto ajenta do 10 dnia danego miesiąca (15-ty dzień każdego miesiąca jest dniem, w którym wpłata powinna już być zaksięgowana). Brak wpłaty w terminie traktowany jest jako rezygnacja z abonamentu, a skonsumowane obiady liczone są w cenach obiadów jednorazowych.

Dane do przelewu:

Gastronomia Elżbieta Rudek

ul. Grunwaldzka 7, 39-300 Mielec

nr konta: 45 9184 0004 2001 0002 1962 0001

UWAGA! W tytule zobowiązania przelewu należy podać dane ucznia (imię, nazwisko i klasę) oraz miesiąc opłacanego abonamentu.

W przypadku nieobecności dziecka na obiedzie w kolejnym miesiącu odliczane są tylko nieobecności zgłoszone do ajenta do godz. 8.00 w dniu nieobecności (tel. 731 392 093 lub SMS).

 

Istnieje też możliwość przygotowania drugiego śniadania dla dziecka, które można zamówić u ajenta telefonicznie w danym dniu (kanapki,  herbata, itp. – ceny do wglądu w stołówce).

Z obiadów można też korzystać  jednorazowo w danym dniu płacąc gotówką przy odbiorze:

zupa –  3,50 zł.

danie mięsne –  10 zł.

danie jarskie – 9 zł.

pierogi ruskie –  8,50 zł.

pierogi z kapusta – 9,00 zł.

pierogi z mięsem – 10 zł.

 

Uwaga! pierogi zamawia się przerwę wcześniej.

Do obiadu na wynos doliczamy 0,60zł za opakowanie.

 

KOSZTY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA OBIADY W ABONAMENCIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Koszt obiadów liczony jest: ilość dni w m-cu x stawka dzienna

Wykaz należności  za obiady w abonamencie dla uczniów kl I – III

Miesiąc Ilość dni Kwota należności Termin wpłat
wrzesień
październik
listopad
grudzień
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

w/w m-cach uwzględniono: przerwy  świąteczne, ferie zimowe

Wykaz należności  za obiady w abonamencie dla uczniów kl IV – VIII

(tylko II dania – najczęściej wybierany wariant przez uczniów kl. IV – VIII)

Miesiąc Ilość dni Kwota należności Termin wpłat
wrzesień
październik
listopad
grudzień
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

w/w m-cach uwzględniono: przerwy  świąteczne, ferie zimowe

Dania przygotowywane w kuchni szkolnej mogą zawierać alergeny*. Dokładny skład potraw dostępny jest w stołówce szkolnej.

Wszystkie potrawy serwowane w stołówce przygotowywane są przez nasz personel.

Zastrzega się możliwość zmian w jadłospisie.

* – wykaz alergenów

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec
Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami