Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu

tel. 17 787 53 03 lub 667 654 280

WZÓR UMOWY NA KORZYSTANIE Z POSIŁKÓW OD STYCZNIA 2024

UMOWA O KORZYSTANIE Z GORĄCYCH POSIŁKÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – MAJ 2024

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – KWIECIEŃ 2024

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – MARZEC 2024

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – LUTY 2024

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – STYCZEŃ 2024

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – GRUDZIEŃ 2023

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – LISTOPAD 2023

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – PAŹDZIERNIK 2023

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY – WRZESIEŃ 2023

 

Informacje dotyczące wysokości opłat za obiady za dany miesiąc w formie listy zawierającej nr karty kontowej, imię dziecka, klasę i wysokość wpłaty, są umieszczane na stronie internetowej Szkoły
(www.sp7.mielec.pl) w zakładce STOŁÓWKA .  Rodzic zobowiązuje się do dokonywania wpłat za miesiąc poprzedni do 15 dnia każdego miesiąca.

Wpłaty (dokładna kwota wskazana na liście) należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Szkoły : 67 1020 4913 0000 9702 0199 1967.
W treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka / klasa / za miesiąc …………. /

Informujemy, że od 2 stycznia 2024r. do 20 grudnia 2024r.  obiadu w stołówce szkolnej przygotowuje firma:

Firma Usługowa
Anna Jakobus

Koszt wsadu do kotła od 2 stycznia 2024r. wynosi 5,50zł .

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec


Hymn szkoły

Jak Kopernik wstrzymał słońce,

Łukasiewicz mrok rozjaśnił,

By w wieczory,  noce ciemne

Wszystkim ludziom było jaśniej.

Jego lampa, choć naftowa, 

Śmiało już rzucała blask...

Czytaj dalej...

Laboratoria przyszłosci

Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami