SZANOWNI RODZICE DZIECI 7-LETNICH 

      W związku ze zbliżającymi się zapisami do szkół podstawowych prosimy o zapoznanie się z WAŻNYMI INFORMACJAMI, które ułatwią Państwu przejście przez proces rekrutacji elektronicznej.

1. Zapisu do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 będzie można dokonać WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
w dniach od 18 do 24 marca 2019r.

2. Do skutecznego zapisu wymagane będzie:
a) posiadanie profilu zaufanego, który można założyć poprzez:
* konto bankowe w wybranych bankach (bez dodatkowego potwierdzania),
*pod linkiem: epuap.gov.pl  (konieczne potwierdzenie danych w jednym z urzędów: Urzędzie Miejskim, Urzędzie Skarbowym lub ZUS).

b) zalogowanie się profilem zaufanym na stronie https://eurzad.um.mielec.pl

3.Przed rozpoczęciem zapisu warto zapoznać się z przygotowanym dla rodziców poradami 7 KROKÓW DO SIÓDEMKI, czyli jak

w siedmiu krokach zapisać dziecko do naszej szkoły.

REKRUTACJA 2019 – schemat 7 kroków

4. Wszelkich informacji i pomocy udzielać będziemy pod nr tel. 17 787 5303 oraz podczas DNIA OTWARTEGO, który odbędzie się
w naszej szkole we wtorek 19 marca w godzinach od 17.00 do 18.30.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Mielca NR 97/2019

Uchwała NR IV/35/2019

 

Przewodnik dla rodzica – rekrutacja do szkoły podstawowej

 

SZANOWNI RODZICE DZIECI OBECNYCH KLAS III i VI

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta uczniowie obecnych klas trzecich  oraz szóstych mają możliwość uczęszczania, od nowego roku szkolnego 2019/20, do Szkoły Podstawowej Nr 7 i kontynuowania nauki do klasy ósmej.

Przeniesienie ucznia odbywać się będzie na wniosek rodzica (dokument w poniższym linku).

WNIOSEK

W marcu bieżącego roku możliwe jest złożenie wniosku o przeniesienie:

– obecnych uczniów klas trzecich do nowo tworzonych klas czwartych

– obecnych uczniów klas szóstych do nowo tworzonych klas siódmych

Warunkiem utworzenia klasy będzie odpowiednia liczba kandydatów.

 WNIOSKI przyjmowane będą do 29 marca w kancelarii szkoły przy ul. Grunwaldzkiej 7.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Mielca Nr 96/2019

 Od 1 września 2017r. w naszej szkole funkcjonują oddziały klas I – III, klas IV – VIII oraz świetlica i stołówka.

Nauczyciele zatrudnieni w naszej szkole mają duże doświadczenie w:

  • pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku dorastania oraz wspieraniu rodziców w tym zakresie,
  • rozwijaniu talentów i przezwyciężaniu trudności w nauce z zastosowaniem nowatorskich metod pracy z uczniem,
  • realizacji obowiązujących podstaw programowych, w oparciu o nowoczesną bazę
    i wyposażenie,
  • doradztwie w zakresie wyboru dalszego kierunku kształcenia (m.in. tworzenie portfolio, testy predyspozycji zawodowych, konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym),
  • realizacji zadań w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej z wykorzystaniem m.in. metody biofeedback,
  • przygotowywaniu uczniów do konkursów i egzaminów, których wyniki mają decydujący wpływ podczas rekrutacji do szkół średnich.

Dodatkowe informacje w sprawach dotyczących przeniesienia dziecka i organizacji zajęć
w roku szkolnym 2019/20 można będzie uzyskać podczas DNIA OTWARTEGO 19 MARCA od godz. 17.00 – 18.30

Telefony kontaktowe: 17 787 53 03 oraz 696 230 145

Z poważaniem:

Małgorzata Wacławska

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Mielcu

 

 

 

 

 

 

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec
Zobacz Galerie

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg


Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami