Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu

tel. 17 787 53 03 lub 667 654 280

Dobrowolna składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 40zł. Drugie dziecko 20zł. Za trzecie dziecko i więcej rodzice są zwolnieni z opłaty.

Wpłat można dokonywać u wychowawców klas lub w sekretariacie szkolnym.

 

Rok szkolny 2020/2021

Protokół nr 1-29.09.2020r.,

Uchwała nr 1- 29.09.2020r.,

Uchwała nr 2 -29.09.2020r.,

Uchwała nr 3 -29.09.2020r.,

Uchwała nr 4 -29.09.2020r.,

Rok szkolny 2019/2020

Uchwała nr 8-30.10.2019

Preliminarz wydatków Rady Rodziców SP 7

Protokół nr 3-30.10.2019

Uchwała nr 7-30.10.2019

Regulamin Rady Rodziców

Protokół nr 1-30.09.2019

Protokół nr 2-21.10.2019

Uchwała nr 1- 30.09.2019r.,

Uchwała nr 2 -30.09.2019r.,

Uchwała nr 3 -30.09.2019r.,

Uchwała nr 4-21.10.2019r.,

Uchwała nr 5 -21.10.2019r.,

Uchwała nr 6 -21.10.2019r.,

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec


Hymn szkoły

Jak Kopernik wstrzymał słońce,

Łukasiewicz mrok rozjaśnił,

By w wieczory,  noce ciemne

Wszystkim ludziom było jaśniej.

Jego lampa, choć naftowa, 

Śmiało już rzucała blask...

Czytaj dalej...

Laboratoria przyszłosci

Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami