Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu

tel. 17 787 53 03 lub 667 654 280

USPRAWIEDLIWIENIA

W naszej szkole obowiązuje procedura usprawiedliwiania nieobecności oraz zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W skrócie przypominamy:

  • – w pierwszym dniu nieobecności ucznia rodzice zobowiązani są poinformować o tym szkołę telefonicznie: 17 787 5304 (najlepiej do godz. 9.00),
  • – druki zwolnienia lub usprawiedliwienia wypełniają i podpisują rodzice,
  • – usprawiedliwienie należy złożyć w sekretariacie uczniowskim w ciągu siedmiu dni roboczych od powrotu ucznia do szkoły,
  • – uczeń może być zwolniony w danym dniu z części lekcji (z ważnych powodów) jeżeli wcześniej dostarczy zwolnienie podpisane przez rodziców.

Druk zwolnienia

https://sp7.mielec.pl/wp-content/uploads/2023/09/Zwolnienie.pdf

Druk usprawiedliwienia

https://sp7.mielec.pl/wp-content/uploads/2023/09/usprawiedliwienie.pdf

DRUK-Duplikat legitymacji

DRUK-Duplikat świadectwa

mLEGITYMACJA

Dzięki mLegitymacji uczeń może zapomnieć o noszeniu tradycyjnej legitymacji, gdyż mobilna wersja dokumentu, jest wykorzystywana w tych samych sytuacjach co jej papierowy pierwowzór czyli np.  skorzystanie z ulg i zwolnień.

Z dokumentu w smartfonie mogą korzystać jedynie uczniowie, którzy posiadają już aktualną tradycyjną legitymację. Okres ważności mLegitymacji będzie tożsamy z okresem ważności wydanej „papierowej” legitymacji.

Aby aktywować usługę mLegitymacja szkolna muszą być spełnione poniższe warunki:

1. Posiadanie telefonu z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0 lub iOS w wersji nie niższej niż 10.3.
2. Złożenie wniosku do dyrektora szkoły o wydanie Legitymacji (wzór).
3. Wysłanie na adres sekretariatu uczniowskiego sp7sekretariat@miasto.mielec.pl  zdjęcia ucznia w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5MB.
4. Pobranie Aplikacji mObywatel i potwierdzenie zapoznania się z regulaminem.

Spełniając powyższe warunki uczeń otrzyma w sekretariacie uczniowskim szkoły kod aktywacyjny niezbędny do uruchomienia systemu na swoim telefonie.

Wniosek

BIP-Publiczna aplikacja mobilna

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec


Hymn szkoły

Jak Kopernik wstrzymał słońce,

Łukasiewicz mrok rozjaśnił,

By w wieczory,  noce ciemne

Wszystkim ludziom było jaśniej.

Jego lampa, choć naftowa, 

Śmiało już rzucała blask...

Czytaj dalej...

Laboratoria przyszłosci

Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami