Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu

tel. 17 787 53 03 lub 667 654 280

JĘZYK POLSKI

mgr Alina Pietras
mgr Agnieszka Zając
mgr Edyta Kulińska
mgr Iwona Białek

MATEMATYKA

mgr Halina Kubica
mgr Izabela Haptaś
mgr Bernadeta Turczyn

EDUKACJA  WCZESNOSZKOLNA

mgr Magdalena Migryt
mgr Lucyna Cisowska
mgr Dorota Narowska
mgr Ewa Kusek
mgr Elżbieta Ciężadło
mgr Daria Kijak-Kotwica
mgr Agnieszka Marek

FIZYKA

mgr Bernadeta Turczyn

CHEMIA

mgr Agnieszka Uzar

GEOGRAFIA

mgr Łukasz Nowak

HISTORIA

mgr Joanna Barnaś
mgr Łukasz Nowak

BIOLOGIA

mgr Elżbieta Żuchowska – Pezda

PRZYRODA

mgr Kacper Ciepiela

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Ewa Dworkiewicz
mgr Monika Występek

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Katarzyna Pacholec

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Kacper Ciepiela

PLASTYKA

mgr Urszula Kapuścińska – Kopacz

MUZYKA

mgr Tomasz Nowakowski

TECHNIKA

mgr Stanisława Chmielowiec

INFORMATYKA

mgr Elżbieta Ciężadło
mgr Urszula Kapuścińska – Kopacz

WYCHOWANIE  FIZYCZNE

mgr Joanna Buller
mgr Stanisława Chmielowiec
mgr Kacper Ciepiela
mgr Bartosz Machnik
mgr Łukasz Nowak
mgr Marta Strycharz

RELIGIA

ks. mgr Mirosław Rabijasz
mgr Bernadeta Kilian

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Sylwia Miękoś

BIBLIOTEKA

mgr Barbara Trybulec

PEDAGOG

mgr Barbara Bednarz-Kondrat
mgr Monika Zarzyczna

LOGOPEDA

mgr Magdalena Szendoł

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

mgr Elżbieta Wołoszyn

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

mgr Ewa Bujak
mgr Izabela Fic
mgr Katarzyna Pacholec
mgr Ewelina Gil

WYCHOWAWCY NA ŚWIETLICY

mgr Joanna Buller
mgr Katarzyna Kędzior
mgr Sylwia Miękoś
mgr Karolina Pezda
mgr Ewa Bujak
mgr Stanisława Chmielowiec 

mgr Kacper Ciepiela
mgr Lucyna Cisowska
mgr Ewa Kusek 
mgr Bartosz Machnik 
mgr Magdalena Migryt
mgr Dorota Narowska 
mgr Łukasz Nowak
mgr Marta Strycharz

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec


Hymn szkoły

Jak Kopernik wstrzymał słońce,

Łukasiewicz mrok rozjaśnił,

By w wieczory,  noce ciemne

Wszystkim ludziom było jaśniej.

Jego lampa, choć naftowa, 

Śmiało już rzucała blask...

Czytaj dalej...

Laboratoria przyszłosci

Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami