Szukasz pomocy?

OŚRODEK  PROFILAKTYKI I  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  UZALEŻNIEŃ Adres: 39-300 Mielec, ul. Chopina 8 ( (017) 583 40 00 (czynny w godzinach działalności Ośrodka) Ośrodek prowadzi: działalność profilaktyczną skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych, przeciwdziała problemom związanym z nadużywaniem alkoholu i używaniem narkotyków, niesie również pomoc członkom rodzin dysfunkcjonalnych, głównie z problemem alkoholowym oraz tym rodzinom, w których występuje przemoc fizyczna i psychiczna.

W ośrodku funkcjonuje:

Telefon Zaufania (17) 583 40 00 (czynny w godzinach dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym Terapia dzieci i młodzieży -  grupa 1 dla dzieci 10-13 lat (szkoła podstawowa) w piątek  1430 - 1600 -  grupa 2 dla młodzieży 13-15 lat (gimnazjum) w środa  1430 - 1600 -  grupa 3 dla młodzieży 16-18 lat (szkoła średnia) w środa  1600 – 1730

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień -  problematyka alkoholowa - wtorek i piątek 1600–1800 -  problematyka wychowawcza i szkolna – poniedziałek 1600–1800 -  konsultant prawnik – czwartek 1800–2000 -  konsultant psycholog – środa 1600–2000 -  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – czwartek 1800–2000

PORADNIA SPECJALISTYCZNA  „ARKA” Dom Katechetyczny przy Parafii MBNP Adres: 39 – 300 Mielec, ul. Ks. Arczewskiego 2    ( (017) 773 08 09

Świadczona pomoc: - Duszpasterz (życie religijne) - wtorek 1800–2000 - Logopeda (wady wymowy) - IV wtorek 1700–1800 - Doradca ds. uzależnień (uzależnienia i współuzależnienia) - środa 1700–1800 - Psycholog (sprawy osobiste i małżeńskie) - środa 1800–2000 - Lekarz (ogólne zaburzenia zdrowia) - I czwartek 1700–1900 - Doradca ds. wychowania (problemy dzieci i młodzieży) - II, III, IV czwartek 1700–1900 - Doradca ds. rodziny (problemy życia rodzinnego) - IV, V piątek 1700–1900 - Doradca ds. sekt (sekty) - I wtorek 1700–1800 - Prawnik świecki (prawo cywilne, karne, pracy i inne) - każdy poniedziałek i III piątek 1700–1900

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA Adres: 39 – 300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6  (  (017) 788 49 78 Godziny pracy: codziennie w godz. godz. 800–1600

Poradnia oferuje wszechstronną pomoc dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom głównie w ustalaniu przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych uczniów oraz w ich usuwaniu.

OŚRODEK  INTERWENCJI KRYZYSOWEJ Adres: 39 – 300 Mielec, ul. Wyszyńskiego 16  ( (017) 78 00 50 Pomocy w kryzysach osobistych i rodzinnych udzielają: prawnik w poniedziałek, środa i czwartek 1700–1900 oraz psycholog we wtorek i piątek 1700–1900oraz poniedziałek i środę  1400–1600 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Adres: 39 – 300 Mielec, ul. Łukasiewicza 1c ( (017) 583 55 56;  583 77 18/19 Godziny pracy: poniedziałek  godz. 800–1600 ; wtorek – piątek  godz. 715–1515 Udziela pomocy społecznej rodzinom i osobom w szczególności z powodu: sieroctwa, bezdomności, ochrony macierzyństwa, bezrobocia, klęski żywiołowej lub ekologicznej, długotrwałej choroby, uzależnień i współuzależnień, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Rejony Pracowników Socjalnych: Rejon I – osiedle Stare Miasto, os. Wojsław, os. Rzochów Adres: 39 – 300 Mielec, ul. Łukasiewicza 1c  ( (017) 583 55 56;  583 77 18/19  

Rejon II – os. Niepodległości, os. Cyranka, os. K. WielkiegoAdres: 39 – 300 Mielec, ul. Łukasiewicza 1c ( (017) 583 55 56;  583 77 18/19 Rejon III – os. Kopernika, os. Kusocińskiego, os. Żeromskiego, os. WolnościAdres: 39 – 300 Mielec, ul. Biernackiego   ( (017) 583 15 90 Rejon IV – os. Dziubków, os. Szafera, os. SmoczkaAdres: 39 – 300 Mielec, ul. Botaniczna 6  ( (017) 788 95 35 Rejon V – os. Lotników, os. BorekAdres: 39 – 300 Mielec, ul. Kocjana 15   ( (017) 585 29 32

NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ Adres: Mielec, ul: Żeromskiego 22 tel: (017) 788 70 40, kom: 503 125 509 Godziny pracy: poniedziałek-piatek 9.oo-19.oo Pomoc: terapia uzaleznień od alkoholu i narkotyków, terapia współuzależnienia, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, promocja zdrowia, edukacja społeczna.