Zajęcia dodatkowe

W plikach umieszczonych pod tekstem można znaleźć informacje dotyczące dni i godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli. Zajęcia te to konsultacje nauczycieli z uczniami, kółka przedmiotowe, kółka zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, praca z uczniami, którzy realizują indywidualne programy nauki.
Zajęcia dodatkowe.