sp7_banner


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

Nasz nowy nr telefonu: 17 787 53 03

DZIEŃ OTWARTY

Aktualności

Czyt. Dalej   1


20 marca w naszej szkole radośnie powitaliśmy nadchodzącą wiosnę. Samorząd Uczniowski przygotował muzyczną audycję, a potem przebrani uczniowie wzięli udział w konkursie na najlepszy i kreatywny kostium. Wszyscy bawiliśmy się wesoło.

Czyt. Dalej   1


Dnia 20 marca odbył się w naszej szkole II Miejski Konkurs Informatyczno – Sprawnościowy „Spontan Scottie 2019” dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Startowały w nim czteroosobowe drużyny z mieleckich szkół podstawowych. Podczas turnieju dzieci wykonywały zadania informatyczno – sprawnościowe na hali sportowej, grały w „Scottie Go!” oraz rozwiązywały problem spontaniczny. W przerwach między zadaniami bawiły się na magicznym dywanie i jadły pyszne pierogi, przygotowane w szkolnej stołówce. Miały też okazję obejrzeć prezentację i porozmawiać o bezpieczeństwie w Internecie. Podczas całej imprezy dzieci świetnie się bawiły, wykazały się dużą kreatywnością i umiały ze sobą zgodnie współpracować.
Konkurs zakończył się uroczystym wręczeniem medali i nagród wszystkim uczestnikom.
Tegoroczne wyniki  przedstawiają się następująco:
I miejsce – drużyna SP 7
II miejsce – drużyna SP 12
III miejsce – drużyna SP 6
IV miejsce ­- drużyny SP 8 i SP 11
V miejsce – drużyny SP 2, SP 3, SP 9 i SP 13
Gratulujemy uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów. Zapraszamy za rok.

Czyt. Dalej   1


Dzień Otwarty

Aktualności

19 marca w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty dla rodziców i dzieci, które w przyszłym roku szkolnym rozpoczną naukę w klasie pierwszej i czwartej. W czasie spotkania uczniowie klas I i II zaprezentowali krótki program artystyczny przygotowany podczas zajęć na świetlicy i kółka tanecznego. Dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych, bawiły się na magicznym dywanie i przy tablicy interaktywnej, poznały atrakcyjne pomoce dydaktyczne, którymi dysponuje nasza szkoła. Rodzice natomiast zwracali uwagę na piękne i nowoczesne wyposażenie klas i świetlicy, a prezentacja multimedialna dała im możliwość poznania ciekawych form pracy z dziećmi realizowanych na lekcjach i podczas zajęć kreatywnych.
Zapraszamy do rekrutacji!

Czyt. Dalej   1


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec

Zobacz Galerie

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg


Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka ws. RODO

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami