Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

tel. 17 787 53 03
dodatkowy tel. w czasie zawieszenia zajęć: 667 654 280


Czyt. Dalej   1


Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty! Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń. Zebraliśmy je w jednym miejscu. Przeczytaj i stosuj.

DBAJMY O SIEBIE – KLUCZOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

1,5 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie,
 • osoby, które zasłaniają usta i nos.

Obowiązuje od: 25 lipca.

 

ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Obowiązek dotyczy: noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa w sytuacji, gdy nie można zachować 1,5-metrowej odległości od innych.

Na czym polega? Usta i nos musisz zasłonić w przestrzeni otwartej, gdy nie masz możliwości zachowania 1,5 metrów odległości od innych, a także w przestrzeni zamkniętej – np. w sklepach, w komunikacji zbiorowej.

Maseczkę trzeba wciąż obowiązkowo nosić m.in.:

 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w: szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni
 • w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.

Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?

 • w restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole i jesz lub pijesz,
 • w pracy – jeśli nie masz styczności z osobami z zewnątrz (np. podczas obsługi klientów i interesantów),
 • podczas przebywania w lesie,
 • podczas spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu (wagon WARS).

Obowiązuje do: odwołania.

Ważne ! Zasadniczo  zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe. Z obowiązku tego zwolnione są jedynie osoby, które mają problemy z oddychaniem lub nie mogą zasłaniać ust i nosa z innych powodów zdrowotnych. Jeśli taka osoba pojawi się np. w sklepie, to powinna powiadomić obsługę sklepu, że nie może mieć zasłoniętych ust i nosa, aby nie narazić się na interwencję obsługi lub właściciela placówki handlowej, i po przekazaniu takiej informacji może zrobić zakupy.

 

KWARANTANNA

Ograniczenie dotyczy osób, które:

 • przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE*,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
 • mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę

* Granicę zewnętrzną określają przepisy art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z  9 marca w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.).

Listę osób wyłączonych z obowiązkowej kwarantanny przy przekraczaniu granicy zewnętrznej UE określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Z kwarantanny, po przekroczeniu granicy Polski, zwolnieni są pasażerowie statku powietrznego wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium: Czarnogóry, Gruzji, Japonii, Kanady, Republiki Albanii i Republiki Korei.

Z obowiązkowej kwarantanny wyłączeni są wszyscy kształcący się w Polsce studenci, uczestnicy studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, a także doktoranci oraz wszyscy naukowcy prowadzący w naszym kraju działalność naukową.

Ponadto z obowiązkowej kwarantanny wyłączeni sąobywatele RP: studenci, uczestnicy studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, a także doktoranci – kształcący się w innych państwach oraz naukowcy – prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe w innych krajach. Obowiązkowej kwarantanny nie muszą odbywać także cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi polskich obywateli albo pozostają pod ich stałą opieką.

Na czym polega?

Obowiązkowa kwarantanna będzie trwała do czasu uzyskania ujemnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 nie dłużej niż 14 dni. Do tej pory było to zawsze 14 dni.

Kwarantanna automatycznie będzie kończyć się po 24 godzinach od  momentu zamieszczenia przez medyczne laboratorium diagnostyczne w systemie teleinformatycznym, udostępnionym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) – informacji o ujemnym wyniku testu diagnostycznego wykonanym w kierunki SARS-Co-V-2, finansowanym ze środków publicznych.

Obowiązuje: od 2 lipca 2020 r.

 Przez ten czas:

 • nie można opuszczać domu,
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
 • w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,
 • w przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności) należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Obowiązuje: od 20 czerwca 2020 r.

UWAGA! Od 4 maja 2020 r. osoby odbywające obowiązkową kwarantannę mogą opuścić dom jedynie w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z tym że dojazd do miejsca wykonaniu testu może być wyłącznie samochodem, którego posiadaczem jest osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę lub osoba wspólnie z nią zamieszkująca.

Obowiązuje do: odwołania.

Ważne! Policja, w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdza, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia?fbclid=IwAR1s4CXYxV3RvA-jRRLmFMJD4ENVqE6KhajhTjJwZ8hTsifJok7MEeUjDTE

Czyt. Dalej   1


Półkolonie w Sp7

Aktualności

W dniach 13.07- 24.07.2020 roku po raz pierwszy w naszej szkole została zorganizowana półkolonia letnia „AKCJA LATO”, w której udział brało 36 uczniów. W ciągu tych dwóch tygodni dzieci znajdowały się pod opieką doświadczonej kadry. Dzięki bogatemu programowi podopieczni brali udział w warsztatach kulinarnych we włoskiej restauracji Piccola Italia oraz uczestniczyli w dwóch seansach filmowych: „Czworo dzieci i coś” oraz „Sonic. Szybki jak błyskawica”. Dzieci mogły wykorzystać słoneczną pogodę na kąpielisku letnim, dodatkowo fantastyczna zabawa czekała w Centrum zabawy WyWrotki. Wycieczki do Ostoi Słowianka w Gawłuszowicach oraz do Kompleksu Turystycznego Brzezóvka  w Kolbuszowej pozwoliły na poznanie atrakcji turystycznych w naszym regionie. Gra terenowa w podchody pobudziła kreatywność dzieci oraz pokazała jak niewiele potrzeba do świetnej zabawy. Oczywiście znalazł się również czas na zapoznanie się z kulturą, zwyczajami i tradycjami krajów europejskich takich jak Polska, Norwegia, Austria, Szwecja, Francja i Hiszpania. Ponadto zajęcia z elementami profilaktyki ćwiczyły codzienne zachowania prozdrowotne. Zajęcia artystyczne, sportowe, gry dydaktyczne oraz zabawa z chustą animacyjną umilały każdy dzień.

Uśmiech dzieci oraz ich zadowolenie na twarzy stanowi najlepsze potwierdzenie, że czas spędzony na półkolonii był dla nich niezapomnianym przeżyciem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czyt. Dalej   1


Rok szkolny 2019/2020 już za nami. Pomimo trudnego czasu pandemii zakończył się pełnym sukcesem. Dzięki osiągnięciom odniesionym przez uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych nasza szkoła uzyskała tytuł „SZKOŁY PRZYJAZNEJ UTALENTOWANYM UCZNIOM – nadawany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Wojewodę Podkarpackiego oraz tytuł „NIEPRZECIĘTNA SZKOŁA 2020” nadawany przez Prezydenta Miast Mielca. Uczniowie otrzymali nagrody i certyfikaty „Młody Nieprzeciętny” natomiast przygotowujący ich nauczyciele certyfikaty „Nieprzeciętny Nauczyciel”.

 

Z wielką dumą informujemy, że certyfikaty „Młodych Nieprzeciętnych” otrzymały cztery uczennice naszej szkoły:

Wiktoria Klich – Najlepsza Absolwentka SP7

 • Laureatka – matematyka
 • Laureatka – język polski
 • Finalistka – geografia
 • Finalistka – chemia
 • Finalistka – fizyka

Paulina Jabłońska – Najlepsza Uczennica SP7

 • Laureatka- matematyka (najlepszy wynik w województwie)
 • Laureatka – fizyka
 • Finalistka – Olimpiady Matematycznej Juniorów

Iga Stryczek

 • Laureatka – matematyka
 • Finalistka – fizyka

Justyna Bajor

 • Finalistka – fizyka

Certyfikaty „Nieprzeciętny Nauczyciel” otrzymały panie: Alina Pietras, Renata Górka, Halina Jakubowska, Agnieszka Uzar oraz pan Robert Kagan.

 Miło nam również poinformować o sukcesach naszych uczniów, którzy w wyniku klasyfikacji w roku szkolnym 2019/2020 zostali wyróżnieni za wyniki w nauce.

 Uczniowie wyróżnieni wpisem do Złotej Księgi  – średnia ocen co najmniej 5,0 (oceny ze wszystkich przedmiotów co najmniej bardzo dobre).

KLASY ÓSME

Justyna          Bajor
Bartosz         Cibicki
Dominika      Gaj
Paulina          Jabłońska
Amelia           Kosydar
Anna              Lasek
Iga                 Stryczek
Kornelia        Cudo
Wiktoria       Klich
Szymon         Saja

KLASA SZÓSTA

Barbara         Czech
Emilia           Gazda
Bartosz          Komaniecki
Julia               Kosydar
Katarzyna     Madera
Miriam          Siwińska

KLASA PIĄTA

Natalia          Gruszecka
Julia              Petka
Agata            Pietrucha

 

UCZNIOWIE WYRÓŻNIENI – średnia ocen co najmniej 4,75

KLASY ÓSME

Zuzanna         Chmara
Paweł              Groele
Daria               Haptaś
Adrianna        Rogus
Dominik         Matlak
Jakub              Paluszek
Joanna            Paszkowska
Hanna             Pietrucha
Dagmara        Swół
Katarzyna       Weryńska
Monika            Wójcicka
Michał             Żyła

KLASA SZÓSTA

Natalia            Bujak
Kornelia          Ciemięga
Mateusz          Noga
Karol               Olszak
Adrianna        Strąk
Mateusz          Szczur
Szymon           Weryński
Szymon           Wójcik
Milena             Występek

KLASA PIĄTA

Julia                 Borek
Kamila             Chrabąszcz
Tymoteusz      Kotlarz
Anastazja        Plewniok
Leon                 Rączka
Emilia              Sito
Aleksandra     Stawarz
Filip                 Trelski
Maja                Wilk
Natalia            Wysokińska

 

Nasi uczniowie zostali również wyróżnieni w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur.

wyróżnienia:

Wiktoria Klich kl.8
Paulina Jabłońska kl. 8
Iga Stryczek kl. 8
Szymon Wójcik kl. 6

wysokie miejsce zdobył  też uczeń  Bartosz Komaniecki kl. 6

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

 

 

 

 

 

 

 

Czyt. Dalej   1


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec
Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka ws. RODO

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami