Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

tel. 17 787 53 03
dodatkowy tel. w czasie zawieszenia zajęć: 667 654 280

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach od 24 do 26 maja 2022r.

Dni 24,25 i 26 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla klas 4-7.

Klasy 1-3 przychodzą do szkoły według swoich planów. Świetlica funkcjonuje normalnie.

Czyt. Dalej   1


W związku z obchodzonym właśnie Tygodniem Bibliotek pożeracze książek z kółka „Ale teatr” w klasie III a, w ramach swoich cotygodniowych zajęć, wybrali się w poniedziałek do Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej na zajęcia „Ratujemy śniegowego Bałwanka!… czyli Escape Room w Bibliotece”. Wydarzenie miało na celu propagowanie wśród najmłodszych aktywnego korzystania z biblioteki publicznej oraz ukazanie biblioteki jako miejsca do kreatywnego spędzania czasu. Dzieci bawiły się znakomicie, a emocje podczas rozwiązywania kolejnych zagadek nie opadały nawet na chwilę! Dziękujemy Paniom Bibliotekarkom z Filii nr 7 za zaproszenie na to fantastyczne spotkanie.

 

Czyt. Dalej   1


Dnia 12.05.2022r. w świetlicy szkolnej w ramach programu „Wkręceni w czytanie „, odbyło się spotkanie autorskie p. Anny Łącz- Gaj połączone z tematycznymi zabawami edukacyjnymi. Pani Anna jest autorką książeczki dla dzieci pt. „Zaczarowany świat ekranów „. Książeczka zawiera zbiór bajek i zabaw, które uczą zasad higieny cyfrowej. Autorka przeczytała dzieciom jedną z nich „Jak to zły wilk próbował oszukać siedem koźlątek ” i następnie przeprowadziła 3 zabawy. Dzieciaki były bardzo zaangażowane i chętnie się bawiły. Dziękujemy Pani Annie Łącz- Gaj za przybycie i książeczki, które podarowała dzieciom i szkole. Spotkanie zorganizowały p. Małgorzata Wiech i p. Sylwia Miękoś.

 

Czyt. Dalej   1


 

Uczniowie klasy III B  pod kierunkiem wychowawcy, biorą udział w drugiej edycji programu MiEN i AWF – „Aktywny powrót do szkoły”.
Aktywność fizyczna jest kluczowym elementem życia każdego człowieka, dlatego dzieci z ogromną ochotą uczestniczą w zajęciach i sumiennie wykonują każde ćwiczenie.

 

 

Korzyści z podejmowania aktywności fizycznej:
-wspomaga rozwój:
*fizyczny (wzrost, rozwój mięśni, dotlenienie organizmu),
*psychiczny (nauka przyjmowania sukcesów, radzenie sobie z porażkami i zmęczeniem, pokonywanie trudności),
*społeczny (rozwój relacji z rówieśnikami oraz nauka współpracy),
-dostosowuje organizm do zmian temperatury (hartowanie),
-równoważy czas spędzony w bezruchu w szkole i w domu (siedzenie w ławce, zajęcia komputerowe, oglądanie telewizji),
-pomaga zapobiegać i leczyć wiele schorzeń, (otyłość, cukrzyca, wady postawy, choroby układu ruchu).

Udowodniono, że osoby aktywne, w porównaniu do osób mało aktywnych, cieszą się lepszym samopoczuciem  😊

Czyt. Dalej   1


Ogłaszamy casting dla wszystkich uczennic i uczniów klas I-III, którzy zechcą wziąć udział we wspólnym tańcu dla Ignacego naszego przyszłego patrona szkoły. Casting odbędzie się 25 maja Zachęcamy do ćwiczeń. Pomocą będzie zamieszczony poniżej filmik z układem. Pełnych radości i energii treningów.

Trzymam kciuki! Czasu jest mało, ale na pewno dacie radę!

Utwór : ” Nie bój się chcieć” – piosenka z filmu „Zwierzogród”

Czyt. Dalej   1


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec

Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka ws. RODO

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami