sp7_banner


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

Nasz nowy nr telefonu: 17 787 53 03

Dzień Godności

Aktualności

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to coroczny, kolorowy przemarsz ulicami naszego miasta. Uczestnicy mają ze sobą pomarańczowe baloniki – kolor symbolizujący Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Marsz spod Urzędu Miejskiego co roku przechodzi pod Samorządowe Centrum Kultury, gdzie wypuszczane są baloniki.

W przemarszu oprócz osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i bliskich, biorą udział samorządowcy, uczniowie szkół oraz pracownicy instytucji wpierających osoby niepełnosprawne. Również uczniowie naszej szkoły reprezentowani przez klasę 5a wraz z wychowawczynią p. Aliną Pietras, wzięli udział w tej niezwykłej uroczystości.

Dzień Godności ma przypomnieć społeczeństwu, że mieszkańcy z niepełnosprawnością stanowią jego znaczną część oraz skłonić do refleksji nad ich potrzebami, możliwościami oraz problemami i trudnościami w życiu codziennym . Jest to dzień, w którym szczególnie podkreślamy rolę tolerancji i równouprawnienia, a tym samym autonomię i podmiotowość.

Czyt. Dalej   1


14 maja w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Władysława Jasińskiego „Jędrusia” odbył się Międzyszkolny Plastyczny Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Ziemia – nasza planeta”. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice: Hanna Kołek z klasy 1 oraz Emilia Gawron z klasy 2, które zostały wybrane w szkolnych eliminacjach tego konkursu.
Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej w czasie 60 min. Podczas oczekiwania na werdykt Jury uczestnicy mieli okazję podziwiać montaż słowno-muzyczny o tematyce wiosennej przygotowany przez uczniów SP 9.
Wśród laureatów konkursu znalazła się również Emilia Gawron, która zdobyła II miejsce w kategorii klas 2.
Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe dyplomy.

Czyt. Dalej   1


W dniu 3 maja 2019 odbyły się uroczystości związane z 227 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja, w których wzięła udział delegacja Szkoły Podstawowej nr 7.

 

 

 

Czyt. Dalej   1


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec

Zobacz Galerie

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg


Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka ws. RODO

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami