Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

tel. 17 787 53 03
dodatkowy tel. w czasie zawieszenia zajęć: 667 654 280

Wesołego Alleluja

Aktualności

Czyt. Dalej   1


INFORMACJA

Aktualności

W DNIACH 1-2 KWIETNIA 2021R. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 PRACUJE TYLKO ZDALNIE

W PILNYCH SPRAWACH PROSIMY O KONTAKT POD NUMEREM TEL. 667 654 280.

Czyt. Dalej   1


Kartę zapisu dziecka na świetlicę na rok szkolny 2021/2022 należy dostarczyć do dnia 26 marca 2021r. Druki dostępne są także przy wejściu do szkoły.

KARTA ZAPISU DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Czyt. Dalej   1


Świetliczaki z klas 1 piątek rozpoczęli Dniem Kolorowej Skarpetki. W tym dniu ubraliśmy skarpetki nie do pary. Stworzyliśmy też skarpetkowe pacynki. Rozmawialiśmy o odmienności, tolerancji i akceptacji. Działania te są częścią realizowanego w tym roku szkolnym Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Emocja”.

Światowy Dzień Zespołu Downa nie bez przyczyny wyznaczono na 21 marca. Jest to początek kalendarzowej wiosny, symbolizujący narodziny nowego życia oraz narodziny ludzi niezwykłych.

Data obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa jest symboliczna. Przypada on na 21 dzień 3 miesiąca w roku, ponieważ to właśnie dodatkowy, trzeci chromosom w 21 parze składających się z łańcuchów DNA chromosomów w ludzkich komórkach powoduje występowanie tej wady genetycznej.

Kolorowe skarpetki, podobnie jak data obchodów, mają znaczenie symboliczne. Co symbolizują? Różnorodność, odmienność, społeczne niedopasowanie – czyli wszystko to, z czym na co dzień muszą zmagać się osoby dotknięte zespołem Downa.

Czyt. Dalej   1


Wraz z końcem zimy, klasa 2 a zakończyła realizację II modułu międzynarodowego projektu czytelniczego „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”. Książką, która stała się dla nas motywem przewodnim została „Zima Muminków”. Choć to obszerna pozycja, to urzekła naszych młodych czytelników. Dzieciaki mogły się wykazać znajomością lektury w podejmowanych działaniach. Sporo frajdy sprawiły jak zwykle quizy z wykorzystaniem aplikacji Plickers, które stanowią swoistą formę „przepytania” ze znajomości książki, ale przy pomocy atrakcyjnych dla dzieci nowoczesnych technologii z dużą dozą zabawy. Odbyliśmy nawet wirtualną wycieczkę po wiosce Muminków w Naantali i porównaliśmy książkę do jej animowanej wersji. W związku z wyzwaniami tego modułu, w naszej klasie pojawił się również nowy regał na książki promujący akcję „Czytam z klasą. Odkurzamy zakurzone książki”. Nie mogło zabraknąć również…. domu Muminków, w którego wykonaniu pomogli nam panowie z obsługi szkoły – pan Zdzisiu i pan Adam.

Jak zwykle mieliśmy dużo pracy, ale większość zadań wykonaliśmy wspólnie, bo w naszej klasie jest MOC i chyba coraz większa miłość do książek.
Ty też zaczytaj się w Muminkach!

Czyt. Dalej   1


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec

Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka ws. RODO

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami