sp7_banner


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

Nasz nowy nr telefonu: 17 787 53 03

101. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości to dla nas, Polaków, powód do dumy. Dlatego, aby uczcić ten dzień, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły zorganizowali wspólne  uroczyste odśpiewanie hymnu narodowego. Odświętnie ubrani wysłuchaliśmy również montażu poetycko – muzycznego na temat historii naszej Ojczyzny.

Ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci.

Czyt. Dalej   1


13 listopada 2019r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział  w spotkaniu autorskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mielcu. Gościem spotkania był  niezwykły człowiek  Andrzej Sowa znany jako „Kogut”  – były narkoman, wokalista zespołu punkrockowego.

Dziś Pan Andrzej zajmujący się profilaktyką uzależnień wśród młodzieży wzbudza żywe zainteresowanie wśród uczniów, bohater zwraca uwagę samym swoim wyglądem – dredy do pasa, kolorowa koszulka, bojówki, niegasnący humor i energia. Opowiadając o swoim życiu, przestrzega młodych ludzi przed uzależnieniem, nie tylko narkotykowym. Ostrzega też przed alkoholizmem, uzależnieniem od dopalaczy. Namawia do prezentowania postawy asertywnej, do kształtowania w sobie umiejętności odmawiania i do zacieśnienia więzi ze swoimi bliskimi, gdyż nieprawidłowe relacje z rodzicami, czy rodzeństwem często są przyczyną wkraczania na niewłaściwą drogę.

Mówił również o swojej książce „Ocalony. Ćpunk w Kościele” będącej symbolem zmiany jaka może nastąpić w człowieku. Ta przemiana była głównym tematem tego spotkania, dającą młodzieży powód do przemyśleń..

 

Czyt. Dalej   1


Tradycyjnie obchody Święta Niepodległości w Mielcu odbyły się na Starówce. Rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny, w Bazylice Mniejszej św. Mateusza.

Stąd jak zwykle wyruszył pochód na czele z Mielecką Orkiestrą Dętą i Jednostką Strzelecką 2093 im. gen. broni Władysława Sikorskiego przed pomnik Wolności.

W pochodzie wzięli udział uczniowie klasy mundurowej ZS im. prof. Groszkowskiego, harcerze, poczty sztandarowe, kombatanci, parlamentarzyści, samorządowe władze miasta, powiatu i województwa, przedstawiciele Sądu Rejonowego w Mielcu, delegacje urzędów, instytucji, związków zawodowych i stowarzyszeń  oraz delegacje szkół.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 6a: Kornelia Ciemięga, Julia Kosydar, Jakub Łałak, Katarzyna Madera i Szymon Weryński pod opieką pani Urszuli Kośli.

Uroczystości przed pomnikiem  rozpoczęły się od odśpiewania hymnu państwowego i historycznej inscenizacji w wykonaniu aktorów Warsztatów Teatralnych „Antrakt” Domu Kultury SCK. Następnie pod pomnikiem zapalono Ogień Niepodległości
i złożono wiązanki kwiatów w imieniu wszystkich mieszkańców Miasta Mielca
i Powiatu Mieleckiego. Uroczystość zakończyły patriotyczne śpiewanki i parada sztandarów.

To była żywa lekcja historii i patriotyzmu.

 

Czyt. Dalej   1


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec








Zobacz Galerie

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg


Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka ws. RODO

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami