Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu

tel. 17 787 53 03 lub 667 654 280

W dniu dzisiejszym uczniowie naszej szkoły jako pierwsi w Mielcu skorzystali z bezpłatnej profilaktycznej opieki stomatologicznej. Na indywidualne zaproszenie przyjechał do nas mobilny gabinet dentystyczny, w którym Pani stomatolog dokonywała przeglądu jamy ustnej u dzieci. Uczniowie, zwłaszcza ci młodsi,  z ogromnym zainteresowaniem oglądali mobilny Dentobus i z chęcią siadali na fotelu.

 

 

 

 

 

 

Czyt. Dalej   1


Dzień Otwarty za nami! Szkołę wypełnił gwar i śmiech najmłodszych gości. Przyszli uczniowie wraz z rodzicami mieli okazję dokładnie zapoznać się z bogatą bazą dydaktyczną naszej szkoły.

Dzieci twórczo i aktywnie pracowały podczas zajęć plastycznych w świetlicy szkolnej.  Ogromnym powodzeniem cieszyły się zabawy na magicznym dywanie oraz ćwiczenia edukacyjne na monitorze interaktywnym Smart Board.

„Drzwi otwarte” były okazją do pokazania zajęć uczniów klas młodszych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii nauczania oraz do spotkania z kadrą pedagogiczną.

Dziękujemy Rodzicom i Dzieciom za miłe spotkanie i wspólnie spędzony czas.

To był wyjątkowy dzień pełen wrażeń!

 

 

 

Czyt. Dalej   1


Akcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu realizowana jest we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Mielcu w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.  Celem akcji ,,OTWARTE DRZWI” jest zwiększenie dostępności oferty specjalistycznej pomocy  osobom/rodzinom uwikłanym w problem przemocy domowej.

 Akcja skierowana jest do:

– osób doświadczających przemocy w rodzinie,

– osób stosujących przemoc w rodzinie,

– świadków przemocy w rodzinie,

– osób posiadających wiedzę o przypadkach występowania przemocy w rodzinie  oraz wszyscy zainteresowani mieszkańcy miasta Mielca.

W ramach akcji od poniedziałku do piątku, w dniach: 24.- 28.02.2020 r.,  osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z konsultacji oraz specjalistycznego poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Zostaną uruchomione dodatkowe godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w celu zwiększenia możliwości skorzystania z pomocy osobom, które z różnych przyczyn nie mogą skorzystać w standardowych godzinach pracy instytucji.

Wszystkim zgłaszającym się udzielane będą kompleksowe informacje w zakresie m.in.: praw przysługujących osobom doświadczającym przemocy domowej, możliwości uzyskania różnych form specjalistycznej pomocy, zgodnie z obowiązującym prawem i kompetencjami instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz sposobów i możliwości działań, jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu zatrzymania przemocy w rodzinie.

Dyżury będą odbywały się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, przy ul. Łukasiewicza 1c, pokój: 35, 36, 37.

Czyt. Dalej   1


Jak co roku uczniowie klas młodszych uczestniczyli w zabawie karnawałowej, która została zorganizowana w dniu 28 stycznia w „Studio 8”. Wodzirejem zabawy był niezawodny pan Wiesław Wałek i od początku zachęcał do zabawy, konkursów, korowodów. Dzieci wystąpiły w pomysłowych, pięknych strojach, a niektóre były nie do poznania. Wszyscy uczniowie bawili się znakomicie przy dźwiękach różnorodnej muzyki, którą dobrze znali i często głośno śpiewali największe hity. Dzieci mogły uczestniczyć w różnych konkursach, za które otrzymywały nagrody. Atrakcją zabawy były efekty specjalne – sztuczny śnieg, który sprawił wszystkim stęsknionym za nim ogromną radość. Zabawom towarzyszył śmiech, spontaniczna aktywność dzieci. Po tańcach przyszedł czas na chwilę wytchnienia – słodki poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców. Kiedy czas zabawy dobiegł końca, dzieci z żalem opuszczały salę.

Dziękujemy panu Wiesławowi Wałkowi i Radzie Rodziców za świetną zabawę oraz przedstawicielom Samorządu Szkolnego za pomoc w przeprowadzeniu balu.

 

Czyt. Dalej   1


SPOTKANIA Z RODZICAMI

Aktualności

Informujemy, że w dniu 3 lutego (poniedziałek) o godz. 17.30  odbędą się spotkania z rodzicami .

Spotkania odbędą się w wyznaczonych salach. Harmonogram będzie wywieszony w holu szkoły.

Czyt. Dalej   1


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec


Hymn szkoły

Jak Kopernik wstrzymał słońce,

Łukasiewicz mrok rozjaśnił,

By w wieczory,  noce ciemne

Wszystkim ludziom było jaśniej.

Jego lampa, choć naftowa, 

Śmiało już rzucała blask...

Czytaj dalej...

Laboratoria przyszłosci


Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka ws. RODO

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami