Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu

tel. 17 787 53 03 lub 667 654 280

W lutym w naszej szkole realizowane były różne przedsięwzięcia związane z tematyką zagrożeń w Internecie. O bezpieczeństwie w sieci mówimy przez cały rok, jednak działania te intensyfikujemy, kiedy obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu, który w tym roku przypadał 7 lutego. Nauczyciele pokazywali uczniom, że każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i powinien przestrzegać określonych zasad. Z tej okazji została wykonana gazetka na korytarzu szkolnym, prezentująca materiały wykonane przez uczniów, a dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zasad budowania mocnego hasła. 7 lutego, wszyscy uczniowie wysłuchali audycji przygotowanej przez bibliotekę i uczniów klasy 8, na temat zagrożeń w sieci. Na lekcjach informatyki wykorzystywane były materiały zamieszczone na stronach internetowych www.sieciaki.pl, www.cyfrowobezpieczni.pl i https://it-szkola.edu.pl/. Uczniowie obejrzeli filmy edukacyjne pt: „3…2…1… Internet”. Dla uczniów klas pierwszych, przy współpracy z biblioteką szkolną, zostały przeprowadzone zajęcia z wykorzystaniem książki „Zaczarowany świat ekranów”. Chętni uczniowie z klas 3-8 wzięli udział w zabawie polegającej na poszukiwaniu i odczytywaniu kodów QR z zasadami netykiety, rozmieszczonych na terenie całej szkoły. Na ich podstawie wykonywali plakaty. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w akcji i mamy nadzieję, że uczniowie będą pamiętać o właściwym korzystaniu z sieci codziennie, a nie tylko od święta.

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec


Hymn szkoły

Jak Kopernik wstrzymał słońce,

Łukasiewicz mrok rozjaśnił,

By w wieczory,  noce ciemne

Wszystkim ludziom było jaśniej.

Jego lampa, choć naftowa, 

Śmiało już rzucała blask...

Czytaj dalej...

Laboratoria przyszłosci


Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami