26 marca 2019r. odbył się finał IX Konkursu Powiatowego Języka Niemieckiego organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu. Naszą szkołę reprezentowało dziesięcioro uczniów. Pisali oni test leksykalno – gramatyczny. Sprawdzana również była umiejętność rozumienia ze słuchu. W rywalizacji wzięło udział 61 najlepszych uczniów z całego powiatu.

Do ścisłego finału zakwalifikowali się: Wiktoria Gruszecka, Faustyna Jarosz, Mikołaj Rybak, Kinga Tchórzewska. Rywalizowali z 14 pozostałymi finalistami rozwiązując poszczególne zadania na kolejnych czterech kolejnych stacjach językowych.

Osiągnięcia gimnazjalistów

I miejsce zajął Mikołaj Rybak

III miejsce zajęła Kinga Tchórzewska

Osiągnięcia uczniów szkół podstawowych:

II miejsce zajęła Wiktoria Gruszecka

III miejsce zajęła Faustyna Jarosz

Opiekunami uczniów byli Katrzyna Hudela, Łukasz Koźlik i Katarzyna Kmieć. Uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych językowych sukcesów.

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec
Zobacz Galerie

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg


Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami