27 kwietnia 2019r. w Zespole Szkół w Wadowicach Górnych odbyły się eliminacje powiatowe  do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”. W turnieju wzięli udział laureaci eliminacji gminnych i miejskich. Uczniowie szkół musieli wykazać się wiadomościami z zakresu znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W czasie przerwy uczestnicy turnieju mieli okazję zobaczyć pokaz ratownictwa przedmedycznego w wykonaniu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz zapoznać się z sprzętem przeciwpożarowym znajdującym się na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadowicach Górnych.

Turniej był podzielony na dwa etapy: test pisemny i odpowiedzi ustne. Do drugiej części przechodziło pięciu najlepszych uczniów. W II kategorii wiekowej uczennica naszej szkoły z klasy 8a Klaudia Mrozik zajęła I miejsce i tym samym przechodzi jako reprezentantka powiatu mieleckiego do eliminacji wojewódzkich.

Gratulujemy Klaudii ogromnej wiedzy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach Turnieju.

Finaliści wszystkich trzech kategorii otrzymali dyplomy i  dodatkowo nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego, sportowo-turystycznego i wydawnictw książkowych.

 

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec
Zobacz Galerie

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg


Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami