Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu

tel. 17 787 53 03 lub 667 654 280


Materiały do pracy w domu znajdują się w menu „Wskazówki do pracy w domu”.

 

Czyt. Dalej   1


Zapraszamy uczniów do udziału w organizowanych konkursach miejskich i ogólnopolskich. Poniżej zamieszczamy regulaminy konkursów. Chętni uczniowie proszeni są o kontakt z kancelarią lub sekretariatem uczniowskim.

Miejski Konkurs Ekologiczny „Mnie ta ziemia od innych

Miejski Konkurs Historyczny – Dulcis locus Patriae – Nasz Mielec

Konkurs plastyczny BOŚ – Świat oczami młodych

Czyt. Dalej   1


 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja

Czyt. Dalej   1


W dniu dzisiejszym uczniowie naszej szkoły jako pierwsi w Mielcu skorzystali z bezpłatnej profilaktycznej opieki stomatologicznej. Na indywidualne zaproszenie przyjechał do nas mobilny gabinet dentystyczny, w którym Pani stomatolog dokonywała przeglądu jamy ustnej u dzieci. Uczniowie, zwłaszcza ci młodsi,  z ogromnym zainteresowaniem oglądali mobilny Dentobus i z chęcią siadali na fotelu.

 

 

 

 

 

 

Czyt. Dalej   1


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec


Hymn szkoły

Jak Kopernik wstrzymał słońce,

Łukasiewicz mrok rozjaśnił,

By w wieczory,  noce ciemne

Wszystkim ludziom było jaśniej.

Jego lampa, choć naftowa, 

Śmiało już rzucała blask...

Czytaj dalej...

Laboratoria przyszłosci


Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka ws. RODO

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami