sp7_banner


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

Nasz nowy nr telefonu: 17 787 53 03

Dnia 5 czerwca 2019 r. w Rzeszowie odbyła się Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych, która była podsumowaniem tegorocznych konkursów  organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Nagrodzeni uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 7  to:

Maja Kokot – potrójna laureatka konkursów: fizycznego, matematycznego i chemicznego oraz finalistka konkursu biologicznego.

Statuetki Prymu odebrali również uczniowie gimnazjum:

Daniel Pazdro  laureat  konkursu fizycznego, matematycznego i chemicznego oraz finalista konkursu geograficznego i biologicznego,

Monika Śręba – laureatka konkursu z języka angielskiego i matematyki oraz finalistka konkursu z biologii,

Wojciech Wójcik laureat konkursu matematycznego i informatycznego oraz finalista konkursu z fizyki,

Alicia Divile – laureatka konkursu z języka hiszpańskiego,

Tomasz Martyński – laureat konkursu matematycznego oraz finalista konursu z języka angielskiego.

 

Nasza szkoła została wyróżniona również tytułem „Szkoły Przyjaznej Utalentowanym Uczniom” – certyfikat z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Rauch odebrała Pani Dyrektor Małgorzata Wacławska.

Dyplomy Podkarpackiego Kuratora Oświaty otrzymali również opiekunowie dydaktyczni uczniów : p. Elżbieta Kasza, p. Renata Górka, p. Halina Jakubowska, p. Elżbieta Gmyrek, p. Anna Mądry oraz  p. Urszula Kapuścińska-Kopacz.

 

Wszystkim uczniom i opiekunom  serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

Czyt. Dalej   1


Pix2019

Aktualności

Pięcioro uczniów z naszej szkoły wzięło udział w pierwszej edycji dwuetapowych OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTWACH W PROGRAMOWANIU – Pix2019. Aplikacja PixBlocks umożliwia edukację programistyczną osobie w każdym wieku. Stworzona przez specjalistów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu aplikacja gwarantuje efektywną, kompleksową naukę programowania, z której może skorzystać każdy. PixBlocks to przyswajanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności praktycznych poprzez zabawę – platforma wspiera kreatywność poprzez możliwość np. tworzenia autorskich gier.  Nasi uczniowie w składzie: Kacper Surowiec 3f, Paweł Urban 3f, Aleksandra Zakręcka 3e, Kamil Stachowicz 3f, oraz Emilia Forczek 3c uzyskali tytuł LAUREATA. Gratulujemy!

Czyt. Dalej   1


Dzień Godności

Aktualności

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to coroczny, kolorowy przemarsz ulicami naszego miasta. Uczestnicy mają ze sobą pomarańczowe baloniki – kolor symbolizujący Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Marsz spod Urzędu Miejskiego co roku przechodzi pod Samorządowe Centrum Kultury, gdzie wypuszczane są baloniki.

W przemarszu oprócz osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i bliskich, biorą udział samorządowcy, uczniowie szkół oraz pracownicy instytucji wpierających osoby niepełnosprawne. Również uczniowie naszej szkoły reprezentowani przez klasę 5a wraz z wychowawczynią p. Aliną Pietras, wzięli udział w tej niezwykłej uroczystości.

Dzień Godności ma przypomnieć społeczeństwu, że mieszkańcy z niepełnosprawnością stanowią jego znaczną część oraz skłonić do refleksji nad ich potrzebami, możliwościami oraz problemami i trudnościami w życiu codziennym . Jest to dzień, w którym szczególnie podkreślamy rolę tolerancji i równouprawnienia, a tym samym autonomię i podmiotowość.

Czyt. Dalej   1


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec

Zobacz Galerie

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg


Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka ws. RODO

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami