sp7_banner sp7_banner sp7_banner

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

Bramy "siódemki" otwarte!

CZYT. DALEJ

W dniu 25 października 2018 (czwartek) od godz. 17.30 do godz. 18.30 odbędą się spotkania otwarte z rodzicami uczniów.

 

Czyt. Dalej   1


17 października 2018 r. klasy drugie w ramach zajęć kreatywnych odwiedziły Muzeum Regionalne SCK w Mielcu – Pałacyk Oborskich. Po raz kolejny dzieci uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych. Tym razem zajęcia związane były z tematyką niepodległościową. Dzieci dowiedziały się, kiedy Polska odzyskała niepodległość, do jakiego zaboru należał Mielec, gdzie w naszej okolicy przebiegała linia frontu, jakie było wyposażenie walczących żołnierzy. Z wielkim zainteresowaniem obejrzały rekonstrukcję okopu z czasów Wielkiej Wojny oraz mundury i zdjęcia żołnierzy. Na zakończenie wykonały prace plastyczne pod hasłem ,,Niepodległość to wielka rzecz”, które ozdobiły klasowe gazetki.

 

Czyt. Dalej   1


Dnia 18 października klasa 5a , wraz z wychowawczynią p. A. Pietras i p. dyr.  M. Wacławską, odwiedziła mieleckie schronisko dla zwierząt, aby zanieść prezenty tamtejszym mieszkańcom. Zorganizowana wcześniej zbiórka sprawiła, że kotki i pieski dostały karmę, koce oraz zabawki. Wszystkim darczyńcom –  uczniom, rodzicom i nauczycielom serdecznie dziękujemy!

Czyt. Dalej   1


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec


Zobacz Galerie

Jeans

Jeans

Men in Hats

Jeans


Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka ws. RODO

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka ws. RODO

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami