sp7_banner


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

Nasz nowy nr telefonu: 17 787 53 03

Sp7_postimg" />

Coroczną tradycją naszej szkoły jest Dzień Żaka. Święto, podczas którego nowi uczniowie oficjalnie stają się członkami naszej szkolnej społeczności.
W tym roku powitaliśmy uczniów Szkoły Podstawowej nr 7. Aby jednak zasłużyć na przychylność Króla Ołówkosa i Królowej Kredki i wstąpić w progi Królestwa Siedmiogrodu, uczniowie musieli pokazać co potrafią.
Pierwszym punktem programu był niezwykle piękny i wzruszający występ klas pierwszych. Zaproszeni goście, dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy oraz tłumnie przybyli rodzice, mogli zobaczyć jak maluchy śpiewają i tańczą poloneza! Następnie zostali przez panią dyrektor Małgorzatę Wacławską pasowani na ucznia.
Nagle na scenie pojawiły się Anioły – to do występu przygotowuje się klasa czwarta. Odgrywając poszczególne scenki pokazali, że dobroć i koleżeństwo w szkole to rzecz bardzo ważna. I na koniec gest, który wzbudził zachwyt widzów – w stronę trybun poszybowały piękne róże…
Klasa szósta, jako kolejni artyści, udowodnili, że mają niezwykły pociąg do nauki śpiewając napisany przez siebie tekst do melodii „Jedzie pociąg”.
Nareszcie przyszła kolej na klasy siódme – pokazali oni niezwykłe i zabawne układy taneczne, śpiewali piosenki do znanych melodii – oklaskom nie było końca! Na zakończenie zarówno uczniowie, goście, nauczyciele jak i rodzice wspólnie zatańczyli „belgijkę” oraz „kaczuszki”.
Impreza ta nigdy by się nie odbyła, gdyby nie aktywni członkowie Samorządu Uczniowskiego, który wraz z opiekunkami panią Ewą Dworkiewicz i panią A. Pietras, przygotowali całą uroczystość. Młodzież otoczyła opieką swoich młodszych kolegów nie tylko podczas występu, ale także w czasie przygotowań.

Czyt. Dalej   1


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczno w Mielcu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne seminarium, poświęcone problematyce rodziny, rodzicielstwa. Harmonogram spotkań dostępny tutaj.

Czyt. Dalej   1


Sp7_postimg" />

Zorganizowana przez szkolny Klub Przyjaciół Zwierząt akcja zbiórki darów dla schroniska zakończyła się dużym powodzeniem. Dzięki waszej hojności uzbieraliśmy wiele rzeczy potrzebnych do ocieplenia legowisk i bud, a także kilkadziesiąt kilogramów karmy, zabawki i miski. Szczególne podziękowanie należy się uczniom klas pierwszych – 1a, 1b i 1c a także uczniom klasy 4-tej,którzy bardzo zaangażowali się w akcję. Podziękowania również dla uczniów klas 3F, 3H, 3B, 2G i 2B.

Wszystkie dary zostały przewiezione przez panie Elżbietę Lodarską i Agatę Wróblewską oraz przedstawicieli uczniów do Mieleckiego Schroniska i do Schroniska Czekadełko w Wadowicach Dolnych. W imieniu zwierząt i wolontariuszy składamy serdeczne podziękowania za okazane serce!

Czyt. Dalej   1


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec

Zobacz Galerie

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg


Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka ws. RODO

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami