Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

tel. 17 787 53 03
dodatkowy tel. w czasie zawieszenia zajęć: 667 654 280

6 czerwca w sali posiedzeń im. Jana Pawła II w Urzędzie Miejskim, na miejscach radnych miejskich, zasiedli uczniowie z naszego miasta. Wśród nich uczennice naszej szkoły  – Natalia Bujak, Emilia Gazda i Wiktoria Klich. Tegoroczne obrady przebiegały pod hasłem ” ABC Urzędu Miejskiego”.

Na początku  głos zabrała Sekretarz Miasta pani  Monika Szczodry, która opowiedziała o pracy urzędu, wyjaśniła podstawowe terminy i zasady obowiązujące w samorządzie.

Kolejnym etapem, najbardziej lubianym, było zadawanie pytań do władz miasta. Wśród poruszanych przez dzieci i młodzież  kwestii pojawiały się pytania na temat  bieżących spraw, jak i planów na przyszłe lata. Młodzi  radni pytali między innymi o komunikację miejską, kulturę i rozrywkę, przedstawili także kilka swoich propozycji na rozwój Mielca.
Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem i wspólnym zdjęciem.

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec

Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami