Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu

tel. 17 787 53 03 lub 667 654 280

Taki tytuł ma projekt realizowany w szkole przez klasę VI B. To projekt edukacyjny, którego organizatorem jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości. Oparty jest on o idee zawartą  w książce Janusza Korczaka ”Bankructwo małego Dżeka”.Projekt ten inspiruje do budowania aktywności i postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży.

Edukacja ekonomiczna jest obecnie jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Pieniądz, koszty, efektywność, zysk, inflacja, emerytury, podatki,… i wiele innych zagadnień ekonomicznych to dzisiaj nie tylko domena ekonomistów czy przedsiębiorców, ale codzienność nas wszystkich. To równocześnie elementy programów nauczania  kilku przedmiotów w każdej szkole. Wiele informacji przyda się uczniom w życiu codziennym i potencjalnie w ich przyszłej pracy.

Projekt jest realizowany przez różnorodne formy. Obecnie uczniowie wzięli udział w lekcji on-line  z ekspertami pt. ”Rynek pracy i kompetencje przyszłości”. Wykorzystali również, na zajęciach z  matematyki, scenariusz lekcji” Matematyczna przygoda przedsiębiorczego Dżeka”. Przed nimi jeszcze następna lekcja on- line pt.”  Wymarzony pracodawca – czy w pracy liczy się tylko kasa?” oraz realizacja  ciekawych  scenariuszy lekcji.

Więcej zdjęć  na szkolnym facebooku: https://www.facebook.com/sp7mielec

 

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec


Hymn szkoły

Jak Kopernik wstrzymał słońce,

Łukasiewicz mrok rozjaśnił,

By w wieczory,  noce ciemne

Wszystkim ludziom było jaśniej.

Jego lampa, choć naftowa, 

Śmiało już rzucała blask...

Czytaj dalej...

Laboratoria przyszłosci


Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami