Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu

tel. 17 787 53 03 lub 667 654 280

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice.

Inauguracja roku szkolnego 2023/24 odbędzie się w dniu 4 września 2023r. (poniedziałek) zgodnie z poniższymi informacjami.

Rodziców i uczniów klas pierwszych zapraszamy o godz. 9.00 na halę sportową – wejście od ul. Kusocińskiego

Plan spotkania z pierwszoklasistami i ich rodzicami:

  • 9.00 – 9.30 – powitanie uczniów i rodziców przez dyrekcję, wychowawców i nauczycieli klas pierwszych
  • 9.30 – 10.00 – spotkanie pierwszoklasistów z wychowawcami w salach
  • 9.30 – 10.00 – przedstawienie rodzicom zasad funkcjonowania szkoły (prezentacja na hali sportowej)
  • 10.00 – 11.00 – zabawy dla pierwszoklasistów na hali sportowej pod opieką nauczycieli wf i świetlicy
  • 10.00 – 11.00 – pierwsza „wywiadówka” dla rodziców pierwszoklasistów – spotkanie z wychowawcami w salach

 

Klasy  II, III, IV –  spotkania w wyznaczonych salach z wychowawcami o godzinie 10.30  (wejście od ul. Grunwaldzkiej)

4A- sala 26 / 4B- sala 25 / 4C- 35 /  3A – sala 23 / 3B – sala 22 / 2A – sala 14 / 2B – sala 24

Klasy  V, VI, VII –  w wyznaczonych salach z wychowawcami o godzinie 10.00 (wejście od ul. Grunwaldzkiej)

7A – świetlica nr 1 / 7B – sala 36 /  6A – sala 31 / 6B – sala 37 / 6C – sala 34 / 5A – sala 32 / 5B – sala 33

 

Pierwsze spotkania rodziców uczniów klas II, III, IV, V, VI, VII odbędą się już  4 września o godz. 17.00 w salach zgodnie w wywieszonym w szkole harmonogramem.

Plany lekcji poszczególnych klas na rok szkolny 2023/2024 dostępne będą w zakładce PLAN LEKCJI najwcześniej 1 września.

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec


Hymn szkoły

Jak Kopernik wstrzymał słońce,

Łukasiewicz mrok rozjaśnił,

By w wieczory,  noce ciemne

Wszystkim ludziom było jaśniej.

Jego lampa, choć naftowa, 

Śmiało już rzucała blask...

Czytaj dalej...

Laboratoria przyszłosci


Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami