Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

tel. 17 787 53 03
dodatkowy tel. w czasie zawieszenia zajęć: 667 654 280

Serdecznie gratulujemy absolwentce naszej szkoły Wiktorii Klich otrzymania stypendium dla najzdolniejszych uczniów podkarpackich szkół w ramach Programu „Nie zagubić talentu”.

Wiktoria wykazywała szerokie zainteresowania różnymi dziedzinami nauki  a wytrwałość, systematyczność  i umiejętność opanowania szerszego zakresu wiedzy pomogło jej osiągnąć liczne sukcesy z przedmiotów przyrodniczych, humanistycznych i matematyki. Uczęszczała na zajęcia dodatkowe z tych przedmiotów, została objęta indywidualnym programem nauczania z matematyki oraz poszerzała wiedzę indywidualnie. Bardzo mocno angażowała się działania na rzecz szkoły, a także w działalność na rzecz środowiska lokalnego i akcji charytatywnych.

Wiktorię charakteryzuje się wysoka kultura osobista oraz ogromna pasja przy realizacji każdego powierzonego jej zadania. Te cechy budzą szacunek i są doceniane zarówno przez nauczycieli, jak również przez rówieśników, których potrafi wspierać w różnych sytuacjach.

Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych Wiktorii w roku 2019/2020:

-Laureat konkursu kuratoryjnego z j. polskiego

-Laureat konkursu kuratoryjnego z matematyki

-Finalista kuratoryjnego konkursu z fizyki

-Finalista kuratoryjnego konkursu z geografii

-Finalista kuratoryjnego konkursu z chemii

Działania na rzecz szkoły i społeczności lokalnej

-działalność w samorządzie szkolnym pełniąc funkcje przewodniczącej samorządu uczniowskiego

-pomoc przy organizacji wydarzeń szkolnych  – „Pasowania Pierwszoklasistów”  „Dnia Otwartego”

-prowadzenie imprez szkolnych jako konferansjer

Inne działania promujące szkołę i propagujące wartość edukacji

-reprezentowanie szkoły na II etapie ogólnopolskiego konkursu Olimpiada Matematyczna Juniorów w Stalowej Woli

-udział w dodatkowych zajęciach organizowanych przez II LO w Mielcu dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych w kierunku przedmiotów ścisłych

Działalność na rzecz środowiska

-udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkolne koło Caritas

-aktywne uczestniczenie w zbiórkach charytatywnych na rzecz zwierząt

-udział w zbiórce organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom – “Góra Grosza”

Opiekunami merytorycznymi w zakresie uzyskanych osiągnięć byli: mgr Alina Pietras, mgr Halina Jakubowska, mgr Renata Górka, mgr Robert Kagan, mgr Agnieszka Uzar

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec

Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami