Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

tel. 17 787 53 03
dodatkowy tel. w czasie zawieszenia zajęć: 667 654 280

We wtorek 15 października w naszej szkole miało miejsce niecodzienne wydarzenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Apicultura. W ramach działań zawartych w projekcie zorganizowano warsztaty pszczelarskie. Trzecioklasiści wzięli udział w niezwykłej lekcji przyrody. Pani pszczelarz Wioletta Okulska z wielkim zaangażowaniem wtajemniczała dzieci w zagadnienia dotyczące życia pszczół. Za sprawą obrazowych opowieści połączonych z pokazem uczestnicy mogli poczuć się jak w gościnie u bajkowych bohaterów. Zachwytom nie było końca na widok pszczelej rodziny umieszczonej w przeszklonej ramce. Dzieci z zaangażowaniem wypatrywały wśród roju królowej. Kiedy wrzawa w sali ucichła, słychać było bzyczenie. Najprzyjemniejszą częścią zajęć była degustacja miodu. Najważniejszym jednak przesłaniem warsztatów było uświadomienie uczniom, jak ważne jest istnienie pszczół dla ludzi. Miejmy nadzieję, że ten cel został osiągnięty.

 

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec

Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami