Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

tel. 17 787 53 03
dodatkowy tel. w czasie zawieszenia zajęć: 667 654 280

Początkiem lutego cała klasa 2a na tydzień przeniosła się heeeen daleko na biegun południowy, a to za sprawą omawiania lektury „Zaczarowana zagroda”. Uczniowie zainspirowani historią profesora Dobrowolskiego i pingwina Elegancika skonstruowali na zajęciach plastycznych makietę przedstawiającą Antarktydę i scenę z lektury. Natomiast w ramach zajęć kreatywnych, pracując w grupach i ucząc się trudnej sztuki współpracy, dzieci opracowały Lapbooki dotyczące treści lektury, Antarktydy oraz pingwinów, które na koniec zaprezentowały na forum klasy. Prace bogaciły się każdego dnia, nikt nie tracił czasu. Uczniowie wykorzystywali również do komunikowania się między sobą, znaną im już platformę Teams, co w niektórych przypadkach bardzo ułatwiało pracę nad projektem. W ukończonych Lapbookach można było znaleźć mnóstwo ciekawostek, zagadek, nie zabrakło nawet krzyżówki i bardzo sprytnie zaszyfrowanej wiadomości. Działania nad makietą i Lapbookami sprawiły uczniom wiele radości i satysfakcji, co widać w końcowych efektach prac.

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec

Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami