Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

tel. 17 787 53 03
dodatkowy tel. w czasie zawieszenia zajęć: 667 654 280

Wraz z końcem zimy, klasa 2 a zakończyła realizację II modułu międzynarodowego projektu czytelniczego „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”. Książką, która stała się dla nas motywem przewodnim została „Zima Muminków”. Choć to obszerna pozycja, to urzekła naszych młodych czytelników. Dzieciaki mogły się wykazać znajomością lektury w podejmowanych działaniach. Sporo frajdy sprawiły jak zwykle quizy z wykorzystaniem aplikacji Plickers, które stanowią swoistą formę „przepytania” ze znajomości książki, ale przy pomocy atrakcyjnych dla dzieci nowoczesnych technologii z dużą dozą zabawy. Odbyliśmy nawet wirtualną wycieczkę po wiosce Muminków w Naantali i porównaliśmy książkę do jej animowanej wersji. W związku z wyzwaniami tego modułu, w naszej klasie pojawił się również nowy regał na książki promujący akcję „Czytam z klasą. Odkurzamy zakurzone książki”. Nie mogło zabraknąć również…. domu Muminków, w którego wykonaniu pomogli nam panowie z obsługi szkoły – pan Zdzisiu i pan Adam.

Jak zwykle mieliśmy dużo pracy, ale większość zadań wykonaliśmy wspólnie, bo w naszej klasie jest MOC i chyba coraz większa miłość do książek.
Ty też zaczytaj się w Muminkach!

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec

Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami