28 listopada 2018 r. w ramach realizowanego projektu „Mali detektywi” w  klasach I i II gościliśmy w naszej szkole techników kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. Spotkanie składało się z dwóch części. Najpierw dzieci dowiedziały się, czym zajmuje się detektyw, co może być śladem, gdzie można go znaleźć i dlaczego technik pracuje w rękawiczkach. Uczniowie usłyszeli również o sposobach zabezpieczania miejsca przestępstwa. Po krótkiej pogadance dzieci przystąpiły do działań praktycznych w specjalnie przygotowanym i zabezpieczonym taśmą policyjną miejscu. Z pomocą profesjonalistów – techników kryminalnych – próbowały zabezpieczyć wszystkie ślady pozostawione przez sprawców kradzieży pieniędzy z sejfu. Robiły to skrupulatnie i dokładnie pod nadzorem specjalistów, równocześnie ucząc  się, jak trudna i mozolna jest praca w wydziale kryminalnym. Mali detektywi byli zachwyceni taką formą zajęć i gorąco dziękowali policjantom za przybycie.

W ramach zajęć kreatywnych realizowanego projektu zaplanowane są kolejne niezwykle ciekawe zajęcia.

 

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec
Zobacz Galerie

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg


Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami