Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu

tel. 17 787 53 03 lub 667 654 280

Piękny, słoneczny dzień 12 maja 2023 r. stworzył cudowne warunki uczniom klas piątych naszej szkoły do poszukiwań ogrodu w stylu angielskim. Dzień ten stanowił inaugurację interdyscyplinarnego projektu TAJEMNICZY OGRÓD, na który składa się wiele interesujących przedsięwzięć.
Poszukiwania rozpoczęto od zwiedzenia ogrodów Państwa Kolisz. Uczniowie poznali bogactwo i różnorodność obiektów przyrodniczych i dekoracyjnych, które można wykorzystać w ogrodzie. Pani Monika Grzyb, opiekun ogrodów, opisała i pokazała zasoby poznawanego ogrodu, wyjaśniła wszelkie wątpliwości, podzieliła się historiami związanymi z niektórymi obiektami. Pani Monika zaprezentowała również cechy ogrodu w stylu angielskim ( m.in. upodobnienie do naturalnego krajobrazu, bujność roślinności, baśniowe zakątki, zbiorniki wodne), ukazała ogrom pracy, jakiego wymaga prowadzenie ogrodu. Po podziękowaniach i pożegnaniu uczniowie przeszli do pobliskiego Parku Oborskich, aby kontynuować badanie przyrody oraz rozwijać umiejętności pisania sprawozdania. Uczniowie wypełniali karty pracy, co ułatwiło im dostrzeżenie najważniejszych elementów otoczenia.
Przyrodnicze poszukiwania wprawiły wszystkich w doskonały nastrój, pozwoliły zrelaksować się, nacieszyć się obecnością koleżanek i kolegów.

 

Powrót do strony głównej   <-


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec


Hymn szkoły

Jak Kopernik wstrzymał słońce,

Łukasiewicz mrok rozjaśnił,

By w wieczory,  noce ciemne

Wszystkim ludziom było jaśniej.

Jego lampa, choć naftowa, 

Śmiało już rzucała blask...

Czytaj dalej...

Laboratoria przyszłosci


Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka prywatności na naszej stronie

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami