sp7_banner


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

Nasz nowy nr telefonu: 17 787 53 03

INFORMACJE DLA UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW

Uczniowie obecnych klas trzecich i szóstych mają możliwość uczęszczania, od nowego roku szkolnego 2018/19,

do Szkoły Podstawowej Nr 7 i kontynuowania nauki do klasy ósmej.

Przeniesienie uczniów odbywać się będzie na wniosek rodzica (dokument w załączeniu).

W marcu bieżącego roku możliwe jest złożenie wniosku o przeniesienie:

– obecnych uczniów klas trzecich do nowo tworzonych klas czwartych

– obecnych uczniów klas szóstych do nowo tworzonych klas siódmych

Warunkiem utworzenia klasy będzie odpowiednia liczba kandydatów.

WNIOSKI przyjmowane będą do 27 marca w sekretariacie szkoły przy ul. Grunwaldzkiej 7.

ZAPISY DO KLAS CZWARTYCH I SIÓDMYCH – INFORMACJA DLA RODZICÓW

WZÓR WNIOSKU – KLASA 4, KLASA 7

Dodatkowe informacje w sprawach dotyczących przeniesienia i funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2018/19 można będzie uzyskać 21 MARCA od godz. 17.00 podczas DNIA OTWARTEGO organizowanego dla wszystkich kandydatów do nowo tworzonych klas czwartych i siódmych oraz ich rodziców.

ZAPRASZAMY 21 MARCA 2018 – PROGRAM DNIA OTWARTEGO

LIST DO RODZICÓW

Tylko w naszej szkole od lat z powodzeniem funkcjonuje przyjazny dla ucznia i rodzica punktowy system oceniania.

INFORMACJE O PUNKTOWYM SYSTEMIE OCENIANIA

_________________________________________________________________________________

Telefony kontaktowe: 17 788 42 95 , 17 788 42 80, 696 230 145

Czyt. Dalej   1


SZANOWNI RODZICE

Z przyjemnością przekazuję Państwu informacje o rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 7 na rok szkolny 2018/2019.

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Mielca rekrutacja prowadzona będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji
w terminie od 1 do 9 marca 2018r. 

LOGOWANIE DO REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ: mielec.elemento.pl

Instrukcja logowania (plik pdf)

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH – INFORMACJA DLA RODZICÓW

Od 1 do 9 marca możliwe będzie dokonanie elektronicznego zapisu dziecka do naszej szkoły w sekretariacie oraz w kancelarii w godz. 8.00 –16.00,
a w dniu 1 marca dodatkowo do 18.30 (do zapisu wymagany jest nr PESEL dziecka).
W przypadku jakichkolwiek problemów rodzice mogą liczyć na wsparcie ze strony pracowników szkoły.
 
Ponadto w dniach 2 oraz 5 do 9 marca zapraszamy na indywidualne wizyty w naszej szkole w godz. 8.00 – 16.00.
W pierwszej kolejności zapraszamy do sekretariatu, gdzie będzie można uzyskać niezbędną pomoc i informacje.
W tych dniach zapraszamy również na indywidualne spotkania z dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły po wcześniejszych ustaleniach telefonicznych. 

LIST DO RODZICÓW

Z poważaniem
Małgorzata Wacławska – Dyrektor Szkoły

DZIEŃ OTWARTY 1 MARCA 2018

PROGRAM DNIA OTWARTEGO – 1 MARCA 2018

 

 

DZIEŃ OTWARTY 2017

DZIEŃ ŻAKA 2017 – pasowanie pierwszoklasistów.

ZAJĘCIA NA NOWEJ ŚWIETLICY

MIKOŁAJKI 2017

 

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 2018

 

Czyt. Dalej   1


Bardzo prosimy o cierpliwość, obecnie uzupełniamy stronę nową zawartością.

Czyt. Dalej   1


sp7front1

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

ul. Grunwaldzka 7

39-300 Mielec

Zobacz Galerie

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg

Sp7_postimg


Kategorie wydarzeń

Bez kategorii Sport Konkursy Muzyka Norway Język obcy Biblioteka Deals Wydarzenie Lekcja Clothing Wycieczka Doswiadczenie Trends


Polityka prywatności na stronie

Jeśli chcesz otrzymać notatkę o naszej polityce prywatności na swój adres e-mail, wpisz go i kliknij wyślij

Polityka ws. RODO

POSTANOWIENIA OGÓLNE Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sp7.mielec.pl. jest GMINA MIEJSKA MIELEC reprezentujący organ SZKOŁA PODSTAWOWA NR7, Ul. Grunwaldzka 7 39-300 Mielec: , dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zgadzam się z wyżej wymienionymi warunkami